ArkivIT sluter avtal med Sveriges Riksbank

Sveriges Riksbank

Samarbetet innebär en PDF/A- utredning gällande några av Riksbankens större digitala publikationer. PDF/A är ett filformat som bygger på PDF men som är avsett för långsiktigt digitalt bevarande av elektroniska dokument. PDF/A bevarar dokumentets visuella utseende över tid, oberoende av de verktyg och system som används för att skapa, lagra och tolka filerna. Det innebär att man kan öppna och läsa filen igenom oberoende av om det är om 5, 50 eller 500 år.

Konvertering från PDF till PDF/A är inte helt problemfritt trots de många verktyg som finns på marknaden. Felrapporterna kan vara svårtolkade om man inte har viss teknisk expertis. ArkivITs mål är att skapa användbara riktlinjer för att konvertera PDF filer, hantera fel samt att föreslå arbetssätt för produktion av digitala publikationer som ska fungera efter Riksbankens förutsättningar.

ArkivIT har även fått i uppdrag att arkivera Sveriges Riksbanks externa webbplats, vilket kommer att ske enligt samma princip som tidigare intranätarkivering. En fristående och navigerbar kopia skapas av webbplatsen bestående endast av filer i bevarandeformat. Vi levererar även en övergripande dokumentation av webbens innehåll och användning för framtida förståelse av systemet.

ArkivITs konsult Susanna Winkler är projektansvarig. 

Vi ser fram emot ännu ett lyckat samarbete med Riksbanken.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.