Ramavtal med Stockholm stadsarkiv

ArkivIT

ArkivIT har tecknat ett ramavtal med Stockholms stadsarkiv gällande e-arkivkonsult. Avtalet blev klart i början på mars och vi har sedan dess samlat resurser för att påbörja arbetet på bästa möjliga sätt. Ramavtalstiden är 1 år med möjlighet till 3 års förlängning och kräver konsultkompetens inom arkiv, projektledning, och teknik.

ArkivIT bistår med professionell kompetens och resurser i samband med anslutningar till e-arkiv Stockholm. Det innebär att Stockholms stads förvaltningar, bolag samt Stockholms stadsarkiv kan avropa ArkivITs konsulter för att utföra delar av eller hela anslutningsprojekt till e-arkivet. Stockholms Stadsarkivs anslutningsplan beräknas pågå under 2014-2017 där cirka 39 olika system ska arkiveras i de olika förvaltningarna och bolagen.

Att ansluta sig mot e-arkiv Stockholm omfattar tjänster som uttag från verksamhetssystem, transformering till arkivobjekt, validering och inleverans samt analys, utredning och kravställning. Detta innebär att tillgängligheten för stadens information ökar, kostnaderna för lagring och hantering av information minskar och den digitala lagringen säkerställs på långsikt utifrån gällande lagkrav.

Som första uppdrag inom avtalet kommer ArkivIT inleverera stadens äldre byggnadsritningar till e-arkiv Stockholm.

Våra konsulter Stefan Jacobson och Susanna Winkler ansvarar för projektet och ser fram emot mot samarbetet med Stockholms stadsarkiv och stadens förvaltningar och bolag.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.