Värmdö kommun – Förstudie e-arkiv

ArkivIT

Värmdö kommun undersöker möjligheten att införa e-arkiv.

Innan dess behöver kommunen genomföra en förstudie för att utreda kommunens behov samt ge förslag på en strategi för införandet. ArkivIT kommer därför tillsammans med Värmdö kommun genomföra kartläggning och inventering, analys samt färdigställande av rapport och färdplan. I uppdraget kommer vi arbeta enligt följande;

– Upprättande av projektplan

– Inventering av styrdokument för arkivvård

– Inventering av IT-miljö

– Målbild och vision, inklusive nuläges- och behovsanalys

– Upprätta intressentanalys/målgruppsanalys

– Effektanalys och nyttokalkyl

– Färdigställande av rapport/färdplan

Vi ser fram emot samarbetet med Värmdö kommun!

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.