Riskanalys molntjänster hos Nationalmuseum

ArkivIT

En diskussion på senaste tiden har berört ämnet om myndigheternas arbete med informationssäkerhet. Inte minst i och med att många myndigheter väljer att använda molntjänster för sina IT-lösningar. Många gånger kan detta vara kostnadseffektiva val som även leder till ökad nytta. Först gäller det dock att bedöma risker med att hantera information i molnet.

Nationalmuseet vill utreda och kartlägga riskerna med att använda Office 365 och har därför valt att ta in konsultstöd från ArkivIT.

I första hand vill man se över möjligheten att hantera e-posten i Office 365. I ett nästa skede kommer man titta på att använda fler funktioner av Microsoft Office 365, vilket är något som vägs in i kartläggningen. Skälet är bland annat att man ser att Microsoft Office 365 är en kostnadseffektiv lösning.

Inför denna förändring behöver Nationalmuseum genomföra en analys av sina kort- och långsiktiga behov. Man behöver även göra en analys av risk, säkerhet, tillgänglighet samt juridiska aspekter av molntjänster.

Uppdraget kommer utföras av vår konsult Roland Lycksell.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.