Vattenfall AB uppdaterar dokumentationsprocessen

Vattenfall

Enheten Värme hos Vattenfall AB har behov av att uppdatera sin dokumentationsprocess för anläggningsdokumentation, ritningar och ärendehantering.

I projektet tillsammans med ArkivIT ingår att kartlägga och beskriva ett nuläge och ett börläge. Målet med projektet är att processen ska vara uppdaterad och relevant för verksamhetsområdet och anpassad efter regelverk samt verksamhetens behov och förutsättningar.

Väntade effektvinster av att uppdatera dokumentationsprocessen är:

  • Ordning och reda med en bättre struktur
  • Ökad effektivitet genom förkortad total tid i dokumenthanteringsprocessen samt tidsvinst vid användning av dokument
  • Säker hantering av dokument genom förbättrad efterlevnad av interna och externa regelverk samt styrande dokument
  • Högre kvalité på beslut genom bättre tillgänglighet till beslutsunderlag
  • Garanti för att organisationen kan skapa dokument som är autentiska och tillförlitliga
  • Förbättra intern styrning och kontroll
  • Harmoniserad dokumentationshanteringsprocess
  • Ökad effektivitet och kvalitet i verksamhetsprocesser
  • Ökad medarbetarnöjdhet
  • Tydliga rutiner och arbetssätt främjar en god arbetsmiljö

Projektledare för uppdraget är vår konsult Susanna Winkler.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.