Vi välkomnar två nya konsulter till ArkivIT

Susanne Strangert

Susanne och Peder introducerades förra året i december där de direkt åkte ut på sina första uppdrag. De kommer från olika bakgrunder som är viktiga och värdefulla för ArkivIT.

Susanne kommer närmast från Järfälla kommun och rollen som senior arkivarie och projektledare. Som van tillsynsarkivarie har hon förvärvat god kännedom om regelverket och varit kontaktperson för en rad statliga myndigheter, kommuner och landsting inom Stockholms län. Förutom att Susanne har en bred bakgrund inom arkiv, är hon omvärldsbevakande och deltog senast i Sveriges Kommuner och Landstings arbete med att ta fram ramavtal för e-arkiv, och har aktivt arbetat för ökad samverkan på e-arkivområdet.

Peder kommer närmast från Cybercom och en bakgrund med inriktning mot IT management och strategisk utveckling. Peder har 25 års erfarenhet av ledarskap och kvalificerad IT-styrning för stora och komplexa organisationer inom såväl myndighet, landsting och kommun som näringsliv, samt av rollen som projektledare och strateg/chef.

Susannes och Peders roller skiljer sig åt, där båda har spetskompetenser som våra kunder behöver i sitt arbete mot en modernare e-förvaltning.

Vi välkomnar både Susanne och Peder till ArkivIT!

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.