Januari månad gav nya kunder och uppdrag

ArkivIT

Under januari månad skrev ArkivIT på för tre nya samarbeten med Riksgälden, Riksantikvarieämbetet och Kammarkollegiet.

ArkivIT tecknar ramavtal med Riksgälden
Riksgäldens ramavtalsupphandling av IT-Konsulttjänster är avslutad och ArkivIT har antagits som en av leverantörerna inom kompetensområde Ledning och Styrning. Vi ser fram emot att få komma ifråga för spännande och intressanta projektledningsuppdrag inom myndigheten!

Riksantikvarieämbetet
I december 2014 gick Riksantikvarieämbetet ut i direktupphandling av Arkivarie med IT-inriktning. ArkivIT var en av aktörerna som svarade på förfrågan och i slutet av januari meddelade Riksantikvarieämbetet att ArkivIT får uppdraget, som innebär att med specifik kompetens stödja myndigheten inför en framtida upphandling av e-arkiv. Vi är naturligtvis stolta att vi fått förtroendet och ser fram emot ett givande samarbete med Riksantikvarieämbetet!

E-Förvaltningsstödjande tjänster 2010
ArkivIT finns nu med som underkonsult till Ida Infront på Kammarkollegiets ramavtal för e-förvaltningsstödjande tjänster 2010. Avtalsområdet matchar ArkivIT:s tjänsteutbud väl och nu öppnas alltså möjligeten för en mängd myndigheter och organisationer att nyttja vår kompetens via detta ramavtal.

Vi ser fram emot att gå in i helt nya samarbeten och kommer inom kort att efterlysa fler konsulter som bland annat vill delta i dessa uppdrag.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.