ArkivIT påbörjar nya samarbeten

ArkivIT

ArkivIT inleder våren med två nya samarbeten, Stockholm Vatten och Kungliga Biblioteket.

Arkivarie till Stockholm Vatten
I februari påbörjade ArkivIT ett uppdrag som innebär att vi tillhandahåller en konsult med arkivarie- och registratorskompetens för Stockholm Vatten. Bakgrunden är att Stockholm Vatten dels har påverkats av personalförändringar, dels befinner sig i en arbetsintensiv period i samband med förestående flytt till nya lokaler. Uppdraget sträcker sig i första hand fram till halvårsskiftet 2015.

Kungliga Biblioteket
I början av året gick Kungliga Biblioteket ut i direktupphandling av arkivarie/registrator och valet föll på ArkivIT! Vi kommer från och med april 2015 ha en av våra konsulter på plats för att stödja Kungliga Biblioteket med det dagliga arbetet med ärende- och dokumenthantering samt vara behjälplig med arkivfrågor generellt.

Vi är förstås glada och stolta över dessa uppdrag och ser fram emot flera bra samarbeten!

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.