Hjälp att införa Ledningssystem för Informationssäkerhet

ArkivIT

Myndigheter ska i sitt arbete upprätthålla säkerhet i sin informationshantering genom att tillämpa ett ledningssystem för informationssäkerhet – LIS. Det är en bra idé tycker vi, eftersom det på ett standardiserat, strukturerat och mätbart sätt säkerställer att rätt information finns tillgänglig för rätt personer när den behövs och att känslig information skyddas.

Att införa LIS kan t ex vara viktigt när man hanterar, eller ska börja hantera, information i molntjänster.

Metod

ArkivIT tillämpar Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) metod för införande av LIS. Vi leder, rådger och stödjer er från de första analyserna, via implementation av säkerhetsåtgärder, till dess att uppföljnings- och förbättringsrutinerna fungerar väl.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.