Nya och kommande uppdrag under vintern

ArkivIT

Det har varit en spännande höst för ArkivIT med många nya kunder. Här följer ett axplock av pågående och kommande uppdrag.

Webbarkiveringar
ArkivITs förenklade modell för webbleveranser har blivit en succé och vi har under december ca 30 uppdrag igång med att arkivera webbplatser, såväl externa webbar som intranät, projektwebbar och bloggar. Webbarna kan levereras in till e-arkiv Stockholm, Riksarkivet eller som arkivpaket direkt till det egna arkivet.

Strategier för bevarande av elektroniska handlingar
ArkivIT har hjälpt många statliga myndigheter att upprätta en strategi för bevarande. Nu senast har två ytterligare myndigheter lagts till den listan. Tidigare i december levererade ArkivIT Polarforskningssekretariatets strategi för bevarande och samma månad påbörjades arbetet med Riksutställningars strategi för bevarande, som ska vara färdigställd under januari 2016. Båda uppdragen genomförs i enlighet med Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2009:1).

Lidingö Stad
I oktober i år handlade Lidingö stad upp arkivariekonsult för uppdraget att ordna och förteckna de leveranser av arkivmaterial som inkommit till stadsarkivet under året. Materialet är både varierat och omfattande, vilket förutsätter ett nära samarbete mellan ArkivIT och Lidingö stads arkivarier.

Förstudie e-arkiv för Österåkers kommun
Österåkers kommun har för avsikt att införa e-arkiv och som ett steg i detta har man anlitat ArkivIT för att genomföra en förstudie. Uppdraget kommer att påbörjas våren 2016. ArkivIT kommer att samarbeta med kommunarkivarie samt den e-arkivgrupp som bildats i Österåkers kommun. Förstudien kommer innehålla bland annat nuläges- och behovsanalys, effektanalys, nyttokalkyl, målgruppsanalys, målbild/vision, finansieringsplan, förslag till projektplan, kommunikationsplan och riskanalys.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.