Frukostseminarium om GDPR och dataskyddsombudets arbete i Norrköping

174 dagar med GDPR - Hur vet ni att ni uppfyller kraven?

GDPR behöver inte vara krångligt!

Igår hade Roger Broberg, konsult inom dataskydd och externt dataskyddsombud för en rad olika organisationer och verksamheter, ett välbesökt frukostseminarium på Östsvenska Handelskammaren i Norrköping om just detta. Rubriken på seminariet var ”174 dagar med GDPR – Hur vet ni att ni uppfyller kraven?”.

På seminariet presenterade Roger sitt och ArkivIT:s arbetssätt kring dataskydd. Ett arbetssätt som bygger på ett systematiskt arbete med de artiklar i förordningen som berör den specifika verksamheten. Roger visade även förslag på metoder och verktyg samt poängterade behovet av kunskap för att det ska hamna på rätt nivå. Under presentationen gick vi även igenom tre olika men lika centrala perspektiv, vilka hjälper till att sortera de olika delarna i förordningen: kontroll, tydlighet och säkerhet.

Dataskydd - 3 viktiga perspektiv: Kontroll, tydlighet och säkerhet.

En publik bestående av representanter från ett brett spektra av branscher lyssnade lyhört på föredraget och efteråt fanns en mycket intressant och stundtals livlig frågestund. Vi på ArkivIT tackar alla deltagare och Kammarforum för att vi fick gästa och delge en bit av vår kunskap. Vill du ha hjälp att ta GDPR från ord till handling, hör av dig till oss på salj@arkivit.se eller läs mer om dataskyddsombud som tjänst här.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.