SKL Kommentus Inköpscentral väljer ArkivIT och Safespring som leverantör av e-arkiv som tjänst

SKL Kommentus

En e-arkivtjänst i molnet, där data aldrig lämnar landet

ArkivIT tecknar ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral för en modern och säker e-arkivtjänst där data aldrig lämnar landet. Arkivtjänsten följer SKL:s krav på säkerhet och efterlevnad av nationella lagar och regler. Tjänsten bygger på open source e-arkivet Archivematica som tillsammans med säkra molntjänster via underleverantören Safespring ger en trygg, säker och framåtskridande e-arkivslösning utan inlåsningseffekt.

ArkivIT:s kompetens inom arkivering och Safesprings infrastruktur baserad på öppen källkod har tillsammans skapat ett av de modernaste e-arkiven på marknaden. Data lagras inom landet utan kontakt med utländska företag vilket ökar säkerheten och efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra regelverk. Via ramavtalet kan hela 952 avropsberättigade myndigheter ta del av erbjudandet.

Öppna standarder och öppen källkod är grunden i Archivematica och Safesprings infrastruktur samt är en standard som rekommenderas bland annat av eu-kommissionen. Läs mer >

“Givet debatten om IT-säkerhet och utländska molntjänster känns vår lösning som ett tryggt och tidsenligt val. Safespring och ArkivIT:s e-arkivlösning baseras på öppen källkod, öppna standarder och automation för maximal kostnadseffektivitet”. 

Fredric Wallsten, VD på Safespring.

Safesprings säkra och lokala infrastruktur tillsammans med ArkivIT:s applikation för e-arkiv är ett av de kostnadseffektivaste alternativen på marknaden. Kunden betalar ingen licensavgift för e-arkivet utan endast för systemanpassningar och förbrukning av mängden data. Öppen standard och öppen källkod eliminerar dessutom inlåsningseffekten.

”Ett e-arkiv baserat på väletablerade open source-produkter ger en trygg, säker och långsiktig lösning och med vårt kunnande inom arkiv, informationssäkerhet och systemutveckling kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för varje enskild kunds behov.”

Daniel Setterwall, VD på ArkivIT.

Önskar du mer information kring ArkivIT:s e-arkivstjänster?

Daniel Setterwall, VD ArkivIT
Telefon: 076 – 051 95 48
E-post: daniel.setterwall@arkivit.se

Daniel Junhag, Försäljningschef ArkivIT
Telefon: 076 – 051 90 96
E-post: daniel.junhag@arkivit.se

Vill du veta mer om Safesprings säkra molntjänster?

Fredric Wallsten, VD Safespring
Telefon: 076 – 629 25 02
E-post: fredric.wallsten@safespring.se


Om ArkivIT

ArkivIT har sedan 2010 erbjudit konsulttjänster inom vårt expertområde digital arkiv- och informationshantering. Vårt fokusområde är bevarande och dokumenthantering, något vi gärna kombinerar med nya tekniska lösningar och framåtskridande verksamhetsutveckling. Vi vill förenkla och effektivisera våra kunders arbete samtidigt som vi gärna bjuder på kompetensutveckling. Våra arkivkonsulter kan hjälpa er med allt från bevarandestrategi till postöppningen, givetvis skräddarsytt utifrån era behov. Därtill har vi tekniska projektledare, utvecklare samt konsulter inom informationssäkerhet och dataskydd.

Som helhetsleverantör för ramavtalet levererar ArkivIT tjänster inom samtliga tre anbudsområden, där vi med vår breda kunskapsbas kan assistera de avropsberättigade myndigheterna i allt från förstudie och kravställning till implementation, daglig drift, inläsning och support.

Om Safespring

Safespring levererar säkra, snabba och flexibla moln- och IT-infrastrukturtjänster baserade på öppen källkod och öppna standarder. Safespring är ett svenskt företag där tjänster produceras och data lagras lokalt för att säkerställa våra kunders datasuveränitet. Med hög grad av automatisering bidrar vi till våra kunders digitala transformation. Med öppna standarder erbjuder vi ett enkelt insteg utan inlåsningsmekanismer. Vår plattform är från grunden designad med fokus på säkerhet och regelefterlevnad.

Om ramavtalet

SKL Kommentus Inköpscentral AB har tecknat ett ramavtal i syfte att tillhandahålla ett förenklat och gemensamt förfarande för kommuner, landsting och regioner att införa, förvalta och utveckla e-arkiv.

Avtalet har benämningen ”E-arkiv 2016” och är indelad i tre anbudsområden:

  • Anbudsområde 1 – Anskaffningstjänster (exempelvis förstudie, kravställning och RFI).
  • Anbudsområde 2 – E-arkivlösning med tillhörande tjänster (e-arkiv, drift och lagring).
  • Anbudsområde 3 – E-arkivtjänster (inläsning till e-arkiv och support). 

Detta avtal ger upphandlande myndighet möjlighet att få stöd i att strukturerat börja arkivera sin digitala information, att skydda den från obehörig åtkomst och felaktig förändring samt att tillgängliggöra informationen för behöriga och allmänheten. Ramavtalet ska täcka stöd från inledande behovsanalys till införande av nödvändiga systemstöd och arbetssätt för digital arkivering samt i senare skeden vidareutveckling av arkiveringsprocessen och en ökad anslutning av verksamhetssystem.

Kontaktperson – SKL Kommentus Inköpscentral

Tommy Bengtsson, Avtalsansvarig för ramavtalet
Telefon: 072 – 450 01 27
E-post: tommy.bengtsson@sklkommentus.se

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.