ArkivIT ensam ramavtalsleverantör till Trafikverket

Trafikverket - Ramavtal konsulttjänster dokument och ärendehantering

Konsulttjänster inom dokument och ärendehantering

ArkivIT är glada att kunna meddela att vi tecknat ramavtal med Trafikverket som ensam leverantör av konsulttjänster inom dokument och ärendehantering. Inom avtalet kommer ArkivIT att leverera stöd till Trafikverket i form av konsulter i rollerna projektledare, utredare och förvaltare inom området. Avtalstiden för ramavtalet är på 2 år, med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

”Det är mycket inspirerande för oss att få samarbeta med Trafikverket, som är en stor organisation där informationshanteringen är en central del av verksamheten. Trafikverket har skapat mycket goda förutsättningar för ett nära samarbete i och med att de har upphandlat ett ramavtal med oss på ArkivIT som enda leverantör. Vi ser fram emot ett nära samarbete och att få bidra till Trafikverkets samhällsviktiga verksamhet de kommande åren.”

Daniel Setterwall, VD på ArkivIT.

Om Trafikverket

Trafikverket bildades den 1 april 2010 och har sitt huvudkontor i Borlänge samt regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. I organisationen finns totalt cirka 7 000 anställda.

Trafikverket omfattar de tidigare verksamheterna hos Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt långsiktig planering vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även delar av Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) är idag en del av Trafikverket.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, det vill säga planerandet av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.

I Trafikverket ingår även resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Trafikverksskolan och Fordonsresurser.


Kontakt

Daniel Junhag

Kontakta avtalsansvarig Daniel Junhag för vidare frågor kring ramavtalet eller ArkivIT:s tjänster.

E-post: daniel.junhag@arkivit.se
Direkt: 0760 – 51 90 96
Växel: 08 – 410 008 01

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.