ArkivIT:s workshop om e-arkiv införande i Säffle kommun

Workshop om e-arkiv, Säffle kommun

Medis, Säffle den 25 september 2019.

En solig dag i september välkomnade Säffle kommun Helena Sääf och Anna Kharkina från ArkivIT till det väl bevarat 60-tals Medborgarhuset Medis. Det var för att hålla en workshop för Säffle kommun som var för att starta upp en förstudie för införande av e-arkiv.

Under år 2019-2020 kommer ArkivIT att stötta Säffle kommuns väg mot e-arkiv införande.

Engagemanget från Säffles kommunanställda var stort. Mer än 20 medarbetare var på plats och deltag i diskussionsövningar samt gav feedback för ArkivIT:s presentation som handlade om det specifika som skiljer pappers- och e-arkiv.  

Kommundirektören Ingemar Rosén inled dagen med bekräftelse att Säffle kommun ser fram emot införande av e-arkiv. Kommunen planerar att fokusera nu på effektiv strategi för långsiktigt bevarande av elektroniska handlingar. Digitalt först!

Under 5 timmar diskuterade vi vad ett införande av e-arkiv innebär. Deltagarna visade ett stort intresse för e-arkivets kapacitet att stödja öppenhet och tillgängliggörande av information för medborgarna samt understrykte e-arkivets möjlighet att bidra till effektivisering av internt arbete.

På bild ovan syns Helena Sääf poserandes utanför Säffles kommunhus.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.