ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT utsett till Di Gasell 2019

ArkivIT återigen Gasellföretag!

ArkivIT är stolta över att meddela att vi utnämnts till Gasellföretag för andra året i rad. Det är med stor ödmjukhet vi tackar våra partners, kunder och medarbetare för att ha gjort detta möjligt!

Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag. DI Gasell är ett pris som sedan 2000 årligen delas ut av Dagens Industri till Sveriges snabbast växande företag i Sveriges 21 län.

Dessa kriterier behöver man uppfylla för att bli Gasell:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Begreppet gasell – eller egentligen gazelle – myntades av den amerikanske forskaren David Birch som var en av de första att uppmärksamma hur viktiga snabbväxande företag är för att skapa arbeten.

Birch delade in företag i tre grupper utifrån resultaten i sin forskning om jobbskapande i USA:

  • Elefanterna är de stora företagen som visserligen har många anställda men som nyanställer väldigt få och snarare drar ned på antalet anställda (effektiviserar internt).
  • Mössen är de väldigt små företag som bara jobbar för att själva överleva och ge lön till de drivande, de har inte några egentliga ambitioner att växa.
  • Gasellerna, däremot, är de snabbväxande företagen, som skapar många nya jobb i ekonomin. De bör växa med åtminstone 20 procent per år i fyra år (enligt Birch) – vilket blev ursprunget till Gasellkriterierna.

Det är väldigt roligt och hedrande att vi nu blir utsedda till Gasellbolag för andra året på raken. Genom stort engagemang, expertis och entreprenörsanda hos våra medarbetare har vi lyckats växa kring vårt kärnområde, arkivkonsulting, och samtidigt breddat oss genom satsningar på bland annat informationssäkerhet, dataskydd och systemutveckling.

Vi är nu mitt uppe i affärsplaneringen för kommande år – vi planerar för och hoppas att vi ska fortsätta vara Gasellbolag flera år framöver.

Ett rungande stort tack till alla ArkivIT:are som har gjort detta möjligt! Och ett stort tack till våra kunder och samarbetspartners!

– Daniel Setterwall, VD på ArkivIT.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.