ArkivIT på FAI 2019

ArkivIT på FAI 2019

Det var ett stadigt gäng från ArkivIT bestående av arkivkonsulterna August Frihammar, Anna Kharkina, Helena Sääf, Leif ”Peppe” Pettersson och Alexandra Meija som var representanter på årets FAI- konferens som ägde rum i Bonniers konferenslokaler i Stockholm. 

FAI-konferensen bestod av två dagar fyllda med intressant föredrag och möten där första dagen kröntes av ArkivIT:s egna Leif ”Peppe” Pettersson som pratade om formatutmaningen i samband med leverans till e- arkiv. En fråga som vid första anblick ter sig relativt enkel men som efterhand tycks växa till en djungel med över 5000 identifierade format. 

I övrigt var det ett relativt brett program med tre separata spår där det ibland blev svårt att välja. Huvudinriktningen på konferensen var det långsiktiga bevarandet av information och e- arkivering där vi via Janet och David Anderson fick höra om E- ARK:s building blocks samt Anastasia Pettersson som pratade om SKB:s bevarandeperspektiv som ska vara i 100 000 år och klara en eller flera istider. Även bevarande var av vikt rörande Palmeutredningens handlingar som man häromåret började digitalisera och addera metadata till.  

Det som var spännande med årets konferens var att det inte bara lyfte långsiktigt arkivering som lösningen på alla problem utan även fokuserade på de bitar som vi gärna glömmer i vår iver att digitalisera, då främst Johan Magnussons föreläsning om Digital mognad, om när en elektronisk handling är gallrad och vikten av att ha koll på sina handlingar från start. Men även nya aspekter lyftes fram, som genom Alexandra Dolan – Mescals presentation av Social humans projektet som även fokuserade starkt på de etiska bitarna rörande arkivinsamling men även hur arkivinformation kan utvinnas från sociala media och de utmaningar som uppkommer utifrån det. Men även Ashkan Fardost pratade mycket om hur vi ser på information genom tiden och i framtiden.  

Glädjande var att många av föredragshållarna pratade mycket om open source och hur vi genom delning av information bidrar till ett mer innovativt samhälle – ett samhälle där vi kan hjälpas åt att lösa flera av de utmaningar som vi står framför. Ett spännande exempel är Virgin hyperloop one som om den realiseras kommer att förändra vår omvärld. 


Bildbomb från konferensen följer här:

Föreläsning med Leif "Peppe" Pettersson, arkivkonsult på ArkivIT

Om du vill läsa en mer utförlig rapport finns den skriven av Alexandra Meija, FAI-redaktör för Arkiv, på FAI:s hemsida www.fai.nu.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.