ArkivIT:s kulturbärare 2019

ArkivIT:s kulturbärare 2019

ArkivIT:s värderingsord Kompetens, Resultat och Ödmjukhet har under året varit ett återkommande samtalsämne vid såväl fredagsforum, hubbar och chefsforum som vid årets affärsplanering. ArkivIT:s medarbetare har internt diskuterat värderingarnas innebörd och olika tolkningar samt framför allt, diskuterat vilka beteenden som kännetecknar våra värdeord och hur vi i praktiken efterlever just Kompetens, Resultat och Ödmjukhet.

Som ett led i detta beslutades det att kulturbärare för samtliga tre värderingsord skulle utses för verksamhetsåret 2019. Juryn, som består av chefsgruppen på ArkivIT samlade under november månad in nomineringar från sina medarbetare (samt tillhörande motivering) där tre vinnare utsågs (en för respektive värdeord).

Prisutdelning skedde vid årets julbord den 6 december där nedan pristagare fick mottaga ett diplom och ett litet pris men framförallt, den stora och välförtjänta äran samt se sina fina motiveringar.  

Årets kulturbärare: Kompetens

Mottogs av Leif “Peppe” Pettersson.

Motiveringen löd:

För en enorm kunskap inom modern informationshantering som du generöst och med glädje pedagogiskt delar med dig av.

Nomineringar:

”Är nyfiken och utvecklar sin kompetens, bidrar med kunskap till kollegor och i diskussionsforum på sociala medier. Utbildar, delar med sig och är en förebild för kollegor på ArkivIT.”

”Förklarar E-arkiv så man förstår det.”

”Jag har svårt att tänka mig att många i Sverige har den praktiska kunskap om hur implementering av ett e-arkiv ser ut som Peppe har. ”

”Han har mycket hög kunskap inom sitt område och kan förmedla det bra.”

”Har inte bara en bred och djup kunskap inom vårt område utan är också otroligt generös med densamma. Genom att alltid bjuda in till samtal och diskussion sprider Peppe inte bara kunskap utan också ”lärandeglädje.”

Årets kulturbärare: Resultat

Mottogs av Magdalena Sjödahl.

Motiveringen löd:

Magdalena har under året arbetat mål- och resultatorienterat i både kunduppdrag och interna projekt. Hon har fått mycket positiv feedback från flera kunder under året. Hon arbetar mycket strukturerat, är ihärdig, engagerad och säkerställer att hon får med sig alla inblandade på ett ödmjuk sätt. Hon har varit starkt bidragande till att vi har kommit långt i utvecklingen av Facebook-portalen och att vi i dagarna fick igång det första projektet på SSA.

Nomineringar:

”Genomför allt med en hög grad av professionalitet och besitter en kompetens som jag vet även uppskattas av hennes kunder. Hon söker alltid ny kunskap och ger sig inte förrän hon hittat en lösning.”

”Det känns som Magdalena har en enorm energi och förmåga att ha flera olika projekt på gång.”

”Kunderna verkar alltid super-nöjda med hennes insatser.”

Årets kulturbärare: Ödmjukhet

Mottogs av Maria Schlyter.

Motiveringen löd:

För din balans mellan integritet och flexibilitet och att du är mån om kundens nytta samtidigt som du är tydlig och sätter gränser.

Nomineringar:

”Fin balans mellan integritet och flexibilitet. Mån om kunden och kundnytta samtidigt som hon är tydlig och sätter gränser. ”

”Klok, skicklig och står för allt som ArkivIT inkluderar i ordet Ödmjukhet”

”Ser alla. Kan mycket, men är ödmjuk.”

Två extra utnämningar

En extra utnämning utgick till IT-konsult Ronah Kabagambe för ”flest antal fakturerade timmar” (tilläggas bör att det är högst kompetenta timmar samt att Ronah är väldigt omtyckt av såväl medarbetare som kunder, både för sitt hårda jobb, sin kompetens och mycket trevliga sätt).

En annan extra utnämning utgick till HR-generalist Amanda Johansson då hon var den enda som blev nominerad samtliga tre värdeord och är därmed en topprepresentat för ArkivIT – men det egenliga kvittot på Amandas kompetens och skicklighet kan ses i hur hon hjälpt till att bygga upp ArkivIT och dess dotterbolag WE:SOURCE inom HR/rekrytering, vinnande av konsultuppdrag och framförallt, finnandet av konsulter som har samma värderingar som vi –  Kompetens, Resultat och Ödmjukhet.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.