ArkivIT:s kulturbärare 2020

ArkivIT:s medarbetare har fått nominera sina kollegor och utsett representativa kulturbärare 2020 för ArkivIT:s värdeord Resultat, Ödmjukhet och Kompetens

Vinnarna presenterades under festliga omständigheter på årets julfest men förtjänar även fina omnämnanden i våra sociala kanaler. Priserna delades ut av VD Daniel Setterwall.

Årets kulturbärare: Resultat

Mottogs av Mike Wang.

Motiveringen löd:

Mike är en lysande talang inom systemutveckling på ArkivIT! Med stor nyfikenhet, kompetens och kompromisslöst kvalitetstänk tar han sig an de uppgifter som kommer i hans väg. Samtidigt är han en uppskattad kollega som gärna hjälper andra att hitta lösningar på teknikproblem. Under det senaste året har Mike målmedvetet lärt sig nya programmeringsspråk, API:er och annan teknik som krävts för att skapa automatiserad webbarkivering av sociala medier i kundportalen. På insidan, i programkoden, har Mike genomfört arkitekturförändringar så att produkten ska kunna växa och förvaltas med kvalitet. Sammantaget har Mike tagit kundportalen till helt nya höjder och det är för detta enastående arbete som Mike utses till årets värderingsbärare i kategorin resultat.

Årets kulturbärare: Ödmjukhet

Mottogs av Anders Hedman.

Motiveringen löd:

För Anders är det aldrig några problem, trots att han har jättemycket att göra och komplicerade uppgifter. Som stadsdelsarkivarie tog han sig igenom ett bollhav av utmanande uppgifter samtidigt som han också hade flera andra kunder. Han hjälper alla och är alltid vänlig. För Anders verkar nästan jobbet vara som en klackspark, och ändå är det är alltid nöjda kunder och medarbetare.

Årets kulturbärare: Kompetens

Mottogs av Amanda Johansson.

Motiveringen löd:

Amanda har hög kompetens inom sitt område, och är dessutom mycket stark på att söka kunskap i de fall hon stöter på utmaningar/frågor som hon inte har svaret på. ArkivIT:s chefer och medarbetare får därmed alltid högklassiga svar på de frågor som ställs inom personalområdet till Amanda. Amanda har under året utvecklat ArkivIT:s processer inom rekrytering och HR till att bli än mer proffsiga. Hon har bland annat utvecklat medarbetarundersökningen och analys av exitsamtal, så att de ger möjlighet till gedigna och faktabaserade analyser. Amanda bidrar också mycket i chefsgruppen där hon utmanar ArkivIT:s chefer, följer upp satta mål inom hennes område, och därigenom utvecklar hela bolagets kompetens.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.