Arkivkunskap för chefer – Digital endagskurs

Höst-erbjudande!

Vi ser extra mycket fram emot att träffas fysiskt och nu ger vi därför ett riktigt bra höst-erbjudande. Anmäl dig innan 1 november för 5500 kronor (ordinarie pris: 7900 kronor).

Vad innebär det att vara ansvarig för en myndighets arkiv, vilka strategiska frågor behöver man svara på och regelverk att känna till? Som chef ska man dessutom kunna stötta sina arkivarier i arbetet, inte minst hur digitaliseringen påverkar medarbetarna i arkivfunktionen.

Helena Sääf ärkommunarkivarie och för närvarande TF Kanslichef, tidigare konsultchef för arkivkonsulter på ArkivIT samt även själv konsult. Det bidrar till den bredd av kunskaper hon har kring hantering av arkivfrågor i olika typer av organisationer som projektledare, arkivarie, registrator, nämndsekreterare och administratör. 

Hej Helena, vem ser du har nytta av att gå den här kursen?

Chefer som inte själva är arkivarier men som antingen är chef över arkivarier eller ansvariga för en arkivfunktion. Men det kan också vara chefer som vill träffa andra i samma roll och prata om gemensamma utmaningar.

Vad kan man som deltagare förvänta sig gällande upplägget av kursen? 

Ett breddat perspektiv på vad arkiv är och varför det är så viktigt. Förhoppningsvis också nya sätt och infallsvinklar på hur man kan driva sin verksamhet, stötta sina anställda och nå ut i verksamheten.

Vilka ser du är de vanligaste utmaningarna som chefer med arkivansvar eller chefer för arkivarier och registratorer har?  

Man har ofta svårt att nå ut i verksamheten och får inte alltid komma med i det strategiska sammanhang som man behöver delta i.

Tidpunkt & plats

Datum & tid: 9 november 2021
Plats: ArkivIT:s huvudkontor, Brunnsgatan 13, 111 38 Stockholm.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.