En sammanfattning av ArkivIT:s deltagande på Nordiska arkivdagarna 1-2 september 2022

Den 1 och 2 september fylldes Clarion Hotel Sign i Stockholm av cirka 500 personer verksamma i arkivbranschen från hela Norden. Den svenske talmannen Andreas Norlén öppningstalade och i publiken satt kronprinsessan Viktoria och drottning Silvia tillsammans med bland annat de nordiska ländernas riksarkivarier. 

Temat för konferensen var Arkiv och samhälle och syftade till att belysa arkivsektorns uppdrag att bevara och säkra information för framtiden. I en tid när demokrati och fred i vårt närområde inte längre är en självklarhet är det viktigt att belysa arkivens betydelse för en levande demokrati. Att ha tillgång till vår gemensamma historia genom bland annat arkiverad och bevarad information är en grundförutsättning för ett lärande och öppet demokratiskt samhälle. 

Konferensen bjöd, utöver många givande möten och samtal, på tre föreläsnings- och seminariespår:

  • Demokrati och rätten till arkiv
  • Effektiv informationshantering
  • Arkiv på rätt sätt – om legala och etiska aspekter

Medarbetare från ArkivIT fanns på plats under konferensen både som deltagare, utställare och talare.

Frågor som åtkomst till information i en värld där allt större informationsmängder förekommer blandades med frågeställningar om till exempel ägandeskap av information. Vem ska äga information om individer – företag, staten eller enbart individen själv? Och vad innebär det att äga information?

Informationssäkerhetsfrågor belystes ur olika vinklar, inte minst i skuggan av kriget i Ukraina. Diskussionerna var mycket givande även om ArkivIT:s deltagare hade önskat ett större fokus på proaktiva åtgärder. Har myndigheter idag säkerställt diarieföring för krisstaben? Har vi analoga rutiner kvar för vår informationsförvaltning om vi får ett långvarigt strömavbrott? Som arkivarier kan vi inte längre endast räkna med att vårda informationen i dess slutskede utan vi behöver även ha ett tankesätt som täcker in hela informationens livscykel – eller kanske livsspiral som en av ArkivIT:s egna föreläsare Leif Pettersson lanserade under hans, Roger Brobergs och Magdalena Sjödahls, föreläsning om arkivering av information på olika sociala medier. Detta tankesätt ligger även nära frågan om Archive by design.

Både under föreläsningar, workshops och i mötena i pauserna diskuterades de olika nordiska ländernas strategier runt e-arkivering och val av bevarandeformat. Tongivande personer inom samtliga nordiska länder berättade om hur man resonerat i utformningen av bland annat konverterings- och formatval vid arkivering av elektronisk information men även för- och nackdelar med utformande av standarder för e-arkivslösningar. De nordiska länderna har valt olika strategier och har testat olika lösningar runt dessa frågor vilket skapar goda förutsättningar för erfarenhetsutbyte. 

Slutligen vill vi slå ett slag för drinken Provenience och vi ser framemot att möta våra kollegor, från alla nordiska länder, snart igen!

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.