Föredrag och branschmingel i Göteborg

ArkivIT bjuder in till:

Föredrag och branschmingel

Kom och träffa ArkivIT, branschkollegor och lyssna på intressanta föredrag. Vi inleder med två intressanta föredrag som följs av mingel med lite god dryck och tilltugg. Eventet är helt kostnadsfritt för deltagarna.

Var:
Hotel Flora, centrala Göteborg
När:
22 mars kl. 17:30
För vem:
Alla som jobbar brett inom arkiv- och informationshantering
Anmälan:
Anmäl dig genom att fylla i formuläret senast 15 mars

Presentationer:

Filmens Göteborg – ett samverkande forskningsprojekt om film i arkiv och museisamlingar.

Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet i Göteborg.

I projektet Filmens Göteborg arbetade forskare från Göteborgs universitet tillsammans med kulturarvsinstitutioner med att öka tillgängligheten och förståelsen för film i arkiv och museisamlingar. Karl-Magnus Johansson, förste arkivarie vid Riksarkivet i Göteborg, berättar om projektet.

ArkivIT:s e-arkivsspecialist delar med sig av sina tankar kring FormatE med den remiss som gavs ut för ett år sedan samt kring filformat för bevarande.

Leif Pettersson, ArkivIT

Ett antal år har arkiv-Sverige levt lite i en limbo när det gäller filformat, vilka som borde användas för att säkerställa långsiktig informationsförvaltning och digitalt bevarande. Går det att förutsäga var frågan landar? Vad kan vi göra nu?

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.