Arkiv Information Teknik Nr2/2019, Tema Metadata

Om detta nummer:

Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom olika branscher, inte minst arkiv och informationshantering? Och hur kan AI användas inom sjukvården och den etik som omgärdar dessa frågor? I numret presenteras även mer praktiska exempel hur offentlig sektor arbetar med AI och hur det kan underlätta för både medarbetare och medborgare.

Innehåll:

 • Per Axbom, artikel: Tusen ord och en plats – Din bild säger mer än du önskar
 • Magdalena Sjödahl, artikel: Webbarkivering och metadata
 • Jonas Karlsson, artikel: Arkivredovisningsmetadata i e-arkivet – eller konsten att förteckna ett arkivpaket
 • Anna Aldehag, Anders Fejer, David Svärd, Dick Lindberg, Mattias Fredriksson, Ulrika Freiholtz, artikel: Vad gör Socialstyrelsen för att Sverige ska vara bäst i världen 2025?
 • Alexandra Meija, artikel: FGS och metadata i korthet
 • Erik Andås , artikel: Betraktninger om arkiv – fra en nordmann i Sverige
 • Marcus Lindqvist, kåseri: Identitetskris i metadatasamhället
 • Stina Degerstedt, artikel: Paradigmskiftet inom metadata på Kungliga biblioteket
 • Anna Kharkina, Mats Lundell, artikel: Metadata vid arkivering av kulturarv
 • Artikel: 6 snabba med Catharina Grönqvist
 • Markus Birgander, artikel: Detaljerad data i mängder – ett måste för bra beslutsstöd
 • Fredric Landqvist, artikel: Metadata och hållbara organiseringsprinciper
 • Matthias Palmér, artikel: Metadata, öppna data och PSI
 • Leif Pettersson, artikel: Metadata – varför finns den?

Redaktion:

Alexandra Meija
Tf. chefredaktör
E-post: alexandra.meija@arkivit.se
Telefon: 0760 – 500 250

Helena Sääf
Redaktör
E-post: helena.saaf@arkivit.se
Telefon: 0760 – 510 190

Leif Pettersson
Redaktör
E-post: leif.pettersson@arkivit.se
Telefon: 0709 – 145 478

Ida Granholm
Webbansvarig & formgivare
E-post: ida.granholm@arkivit.se

Anmälan

Tidskrift