Jobba hemifrån som arkivarie (del 3 av 4)

Förra veckan pratade vi om var och hur vi jobbade hemma, den här veckan tar vi en titt på vår arbetsmiljö i hemmen.

Ergonomi

Fråga 10. Hur är ergonomin jämfört med den på kontoret?

Oftast upplevs den rent fysiska ergonomin som sämre när man arbetar hemma. Det som skapar problem är främst skrivbord som inte är höj- och sänkbart, för liten skärm, dålig stol.

Jämför med arbetsro (fråga 5) där man var övervägande positiv gällande hur bra arbetsron är vid hemmaarbete. Om man förbättrar ergonomin borde man kunna göra hemmaarbetet som helhet mer attraktivt, åtminstone vad gäller aspekterna arbetsro och ergonomi. För den sociala aspekten, se fråga 13 och 14.

Fråga 11. Hur ofta brukar du resa på dig och göra en kortare paus/bensträckare?

Det kanske är lättare att resa sig upp för en bensträckare hemma än på kontoret. Hemma tittar ingen “konstigt” på en om man bara går runt ett tag, stretchar och liknande. Liksom på kontoret får man anledning att resa på sig för att fixa kaffe eller te, men man kan även komma på andra anledningar (sätta på diskmaskinen, gå ut med soporna).

Tyvärr är det också lätt att glömma bort att ta mikropauser om man inte har någon annan som påminner en. Att som en av respondenterna sätta ett alarm för när det är dags att röra på sig är nog en bra idé.


Fråga 12. När arbetsdagen är slut, hur känns det? (exempel: “utmattad”, “gör ett motionspass“…)?

Att man får mer fritid för att restiden uteblir framgår både i dessa frågesvar och i andra svar. Men trots detta är det ganska många som blir trötta. Delvis kan det vara den ovana situationen, och att man ännu inte hittat formen för hur man ska arbeta hemifrån på ett sätt som gör att man åtminstone inte blir mer trött än om man sitter på kontoret. Som framgår av svaren på fråga 2 finns det många varianter att testa.

En vanlig åtgärd för att motverka tröttheten är att motionera – från promenader till ansträngande motions- och löppass; “så man inte blir helt mossig i hjärnan”, som en av respondenterna sa. En annan påpekade att tar man fler pauser så hinner man beta av en del hushållsarbete som man sedan slipper göra på kvällen (vilken man i stället kan ägna åt återhämtning).

Socialt

Fråga 13.  Skillnader vad gäller sociala kontakter under arbetsdagen – före jämfört med efter pandemin kom?

Det är inte bara rent socialt som man saknar kollegor och kunder. Man saknar de spontana mötena vid kaffeautomaten där man får höra nyheter, kan spåna fram idéer och nätverka i största allmänhet. Som en respondent skriver: “skillnaden nu är att det nästan alltid finns ett syfte med kontakten, man får inte riktigt de där slumpartade mötena”. En annan skriver att det också känns som att man mest har kontakt med egna gruppen; när man satt på kontoret träffade man på alla och fick höra lite mer allmänt vad som hände.

Det sociala kan man i någon mån kompensera genom att komma tidigare till Teams-möten och småprata lite innan mötet börjar (se fråga 14). Teams-möten finns även i form av “digitalt fika”.

Fråga 14. Hur upplever du skillnaderna mellan att ha möten via Teams (eller Zoom, Skype…) jämfört med att ha möten IRL (“in real life“)?

Den övervägande åsikten att Teams-möten blir mer effektiva – särskilt när det gäller enklare möten. När det gäller möten av brainstorming-typ så är det inte lika självklart – och en respondent saknade en riktig whiteboard (Teams’ eget whiteboard blir inte riktigt samma sak).

En viktig aspekt är att man slipper resandet och det är även en orsak till att det blir lättare att hitta gemensamma mötestider. Det är ju inte heller alltid möjligt eller lämpligt att sitta i möte under själva resan.

Den sociala biten är inte oviktig vid möten. Det får gärna vara lite “kallprat” förutom själva ämnet för mötet (så är det ju för övrigt även vid vanliga IRL-möten).

 Teams kräver samtidigt mer av mötesdeltagarna. Det är inte alltid man kan ha kameran påslagen hela tiden, och då missar man den viktiga mimiken (och även det övriga kroppsspråket, till exempel gester). Det blir svårare för mötesledaren att se om någon vill ha ordet, och det finns en stor risk för att mötesdeltagarna blir tystare och mindre spontana.

Att helt övergå till Teams-möten verkar man inte vilja. Man behöver träffas IRL ibland för att lära känna varandra; det gäller särskilt nyanställda som inte har fått träffa kollegor ännu. Även terminsavslutningar och fester går ju bort.

Några olika påpekanden:

  • Tror att online-möten äntligen kommer att bli accepterade och vanliga efter denna pandemi, både för att spara miljö (och pengar) men även för att spara tid (och pengar).
  • Viktigt dock att denna möteskultur etableras i hela organisationen (att ledningen föregår med gott exempel) och även att fysiska möten (IRL) hålls då och då för att bygga upp ett personligt förtroende mellan deltagare, t ex vid projektstart och månads- eller kvartalsvis.
  • Personliga kontakter kan enkelt fås även vid online-möten, t ex för att ta ett spontant arbetsmöte tillsammans med annan projektmedlem (one-on-one).
  • ”Man är mer avvaktande på digitala möten. De blir nästan för ’effektiva’. Ibland är det ingen paus mellan mötena och efter en dag med flera digitala möten så är man ganska slut. Jag tycker vi har för långa digitala möten med för lite små raster.”

Fråga 15. Blir även dina sociala kontakter i privatlivet påverkade?

I fråga 13 påpekades det att det kunde vara lättare att träffa vänner och grannar oftare vid hemarbete. I och med att man är mer fri att ta längre pauser, långlunch och liknande så kan det faktiskt vara möjligt att få bättre kontakt åtminstone med dem som bor nära.

I regel verkar det dock som att de sociala kontakterna med släktingar och vänner blir lidande. Särskilt när man bor i olika städer blir det besvärligt att träffas “på riktigt”. 

I nästa del tar vi upp hur vi tror att livet blir efter pandemin och det görs även lite avslutande reflektioner.

Fler artiklar

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.