matilda_admin

Gallringsutredning – Hur gör man?

En gallringsutredning är i korthet en analys över vilken information som bör bevaras och vilken som bör gallras (förstöras). Många verksamheter drar sig för…
Datum & Tid2024-09-26 13:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Arkivförtecknande – Hur gör man?

Under 100 år förtecknade Sveriges arkivarier efter allmänna arkivschemat, men 2008 kom Riksarkivet med nya riktlinjer om att arkiven nu skulle förtecknas processbaserat, eller…
Datum & Tid2024-10-17 12:00
PlatsDigitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta