Östermalms stadsdelsförvaltning

ArkivIT assisterar i utveckling av Östermalms stadsdelsförvaltnings systematiska informationssäkerhetsarbet

april 24, 2023 12:00 f m Published by

Förvaltningsledningen vid Östermalms stadsdelsförvaltning ville utveckla förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete. Som ett led i detta upphandlades informationssäkerhetskonsult från ArkivIT att assistera...

Skolfastigheter i Stockholm, SISAB

juni 10, 2021 11:23 e m Published by

Det kommunala fastighetsbolaget Skolfastigheter i Stockholm, Sisab, använder sedan år 2020 Arkiwera för att bevara information från framför allt sitt...

Bild från inspelning av den digitala utbildningen - Ny på jobbet inom PBL-administration

Ny på jobbet inom PBL-administration – en del av Boverkets regeringsuppdrag PBL-kompetens

september 28, 2019 5:39 e m Published by Leave your thoughts

Boverket anlitade våren 2018 ArkivIT:s konsult Magdalena Sjödahl för att vara del i framtagandet av utbildning för nyanställda inom PBL-administration....

Stockholms Stadsarkiv

Stockholms stadsarkiv tecknar ramavtal med ArkivIT kring konsulttjänster inom e-arkiv

juli 5, 2019 4:03 e m Published by Leave your thoughts

ArkivIT AB har fått fortsatt förtroende som leverantör av e-arkivkonsulter till Stockholms Stadsarkiv då ett nytt ramavtal tecknats. Stockholms stadsarkiv...

Migrationsverket

Migrationsverket – Kartläggning av externa informationsutbyten

maj 2, 2019 9:29 f m Published by Leave your thoughts

För att få en samlad bild av Migrationsverkets informationsutbyten med andra myndigheter och organisationer anlitades en verksamhetsanalytiker från ArkivIT. I...

Huge Fastigheter AB blev Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB

Huge Fastigheter AB blev Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB

april 23, 2019 10:25 f m Published by Leave your thoughts

En spännande händelse i Huddinge kommun: fusion mellan bolag är inget ovanligt. Men fission – att ett bolag delas upp...

Stockholms stad

Webbplatsarkivet – ett projekt utfört åt Stadsarkivet och Stockholms stad

september 6, 2018 1:55 e m Published by Leave your thoughts

ArkivIT är stolta över att kunna meddela att Webbplatsarkivet nu är på plats – en portal för att titta på...

Sveriges geologiska undersökning, SGU

ArkivIT inför e-arkiv hos Sveriges Geologiska Undersökning

juli 5, 2017 2:05 e m Published by Leave your thoughts

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har beslutat att införa e-arkiv inom myndigheten. Genom upphandling hösten 2016 föll valet på ArkivIT att...

Stockholm Vatten

Stockholm vatten – Arkivet flyttade från källaren till en strategisk plats i organisationen

juni 30, 2017 9:49 f m Published by Leave your thoughts

Stockholm Vatten flyttade från lokaler man haft i 110 år till nya lokaler i Ulvsunda. Stockholm vatten har en modern...

Sveriges geologiska undersökning, SGU

ArkivIT installerar e-arkiv för SGU

mars 24, 2017 3:31 e m Published by Leave your thoughts

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har beslutat att införa e-arkiv inom myndigheten. Genom upphandling hösten 2016 föll valet på ArkivIT att...