ArkivIT assisterar i utveckling av Östermalms stadsdelsförvaltnings systematiska informationssäkerhetsarbet

Östermalms stadsdelsförvaltning

Förvaltningsledningen vid Östermalms stadsdelsförvaltning ville utveckla förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete. Som ett led i detta upphandlades informationssäkerhetskonsult från ArkivIT att assistera i detta arbete.  

Beskrivning av uppdrag:

Uppdraget omfattade att leda arbetet med att planera, analysera, identifiera och genomföra informationsklassning (i verktyget KLASSA) i valda delar av Östermalms stadsdelsförvaltnings system och den information som lagras i systemen. Informationen som klassats är den som finns i verksamhetssystemen som används i Östermalms stadsdelsförvaltnings lokala verksamhet.  

Organisation av uppdraget

Uppdraget har skett i nära dialog med kunden med regelbundna avstämningar under hela processen. Syftet med dessa avstämningar har varit att säkerställa genomgående hög kvalitet i hela uppdraget. ArkivIT avsåg att förlägga arbetet på plats hos kunden men yttre omständigheter medförde att två av tre workshops fick genomföras via Skype.  

Resultat

Genom uppdraget har Östermalms stadsdelsförvaltning fått informationsmängderna i fem lokalt driftsatta verksamhetssystem informationssäkerhetsklassade:

  1. I enlighet med Stockholms stads ”Riktlinjer för informationssäkerhet” och stadens ”Handbok för informationsklassning” har Protokoll för informationsklassning levererats tillsammans med bilagor som hämtats ur KLASSA.
  2. Resultatet av arbetet förvaltas vidare inom stadsdelsförvaltningen under ledning av verksamhetsansvariga.

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.