ArkivIT installerar e-arkiv för SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har beslutat att införa e-arkiv inom myndigheten. Genom upphandling hösten 2016 föll valet på ArkivIT att hjälpa SGU med införandet. ArkivIT levererar e-arkivlösningen Archivematica, tillsammans med arkivredovisningsverktyget AtoM. Båda programmen, som är utvecklade av företaget Artefactual, bygger på öppen källkod och är således licensfria. Detta innebär en väldigt kostnadseffektiv lösning för SGU.

Archivematica är uppbyggt kring OAIS-modellen och använder etablerade internationella e-arkivstandarder som till exempel METS och PREMIS. Alltså möter Archivematica de krav som Riksarkivet ställer på ett e-arkiv. Systemet har funktioner för transfer, ingest och lagring av AIP:er. Arkivredovisningsverktyget AtoM ger exempelvis möjlighet att redovisa arkiv enligt verksamhetsbaserad arkivredovisning, samt har avancerade återsökningsmöjligheter med bland annat presentation av arkiverad digital information.

Förutom grundinstallation av Archivemtica och AtoM tar ArkivIT även fram en anpassad lösning för SGU för att bland annat införa en automatiserad metod för arkivering av projektdata, arkivering av ekonomisystem, FGS-anpassad arkivering av publikationer, samt arkivering av webbsidor.

Karl Olsson på SGU säger: 

”SGU har behov av att arkivera en mängd information från databaser och system, samt att göra den arkiverade informationen tillgänglig och sökbar på ett enkelt sätt.

Vi har också behov att införa en arkivprocess för ostrukturerad digital information. Inget tidigare stöd för e-arkivering finns inom SGU och primärt ska Archivematica användas för administrativa stödsystem, webb och ostrukturerad information.

Samarbetet med ArkivIT fungerar mycket bra och vi känner att vi tillsammans med dem är på god väg att nå våra mål för ett e-arkiv inom vår verksamhet!”

För mer information om produkterna som använts, eller om samarbetet, kontakta Konsultchef Mattias Djupdahl.

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.