ArkivIT säkerställer kvalitet i inleveranser till e-arkiv Stockholm

Stockholms stad

ArkivIT är sedan mars 2014 första leverantör på Stockholms Stads ramavtal för inleverans till e-arkiv Stockholm. Ramavtalet avser kompetenserna Arkivarie, Teknik samt Projektledning. Efter ett första år av väl fungerande samarbete har avtalet förlängts och sträcker sig nu till mars 2018.

Uppdraget innebär att ArkivIT förbereder system för anslutning till Stockholms Stads e-arkiv, vilket betyder uttag ur verksamhetssystem, med konverteringar, dokumentation och metadatasättning, strukturering samt paketering för inleverans till e-arkiv. Även förberedelsearbete inför kommande e-arkivsanslutning, så som analys, utredning och kravställning omfattas av avtalet. Sedan avtalsstart har ArkivIT genomfört över 50 uppdrag för olika verksamheter och system inom Stockholm Stad!

ArkivIT bistår med kompetens och resurser i samband med anslutningar till e-arkiv Stockholm och arbetet sker alltid i nära samarbete med Stockholms stadsarkiv (SSA). Ramavtalet innebär att Stockholms stads förvaltningar, bolag samt SSA själva kan avropa ArkivIT:s konsulter för att utföra delar av eller hela anslutningsprojekt till
e-arkivet. Detta innebär att tillgängligheten för stadens information ökar, kostnaderna för lagring och hantering av information minskar och den digitala lagringen säkerställs på långsikt utifrån gällande lagkrav.

ArkivIT har även inom detta uppdrag – och i samarbete med SSA – tagit fram en standardiserad lösning för arkivering av webbplatser, anpassat för leverans till e-arkiv. Denna metod för webbarkivering möter naturligtvis SSA:s krav för inleverans till e-arkiv Stockholm samt Riksarkivet utfärdade föreskrifter om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1–2.

Matilda Ekström, avdelningschef Publicera på Stockholms stadsarkiv:

”ArkivIT har tillsammans med oss på Stockholms stadsarkiv arbetat med att samla in viktig information som skapas inom staden och tillgängliggöra denna genom e-arkiv Stockholm, både för allmänheten och för Stockholm Stads verksamheter.

ArkivIT har kunnat hjälpa oss i alla delar av arkiveringsprocessen. Samarbetet har fungerat väldigt bra och det känns tryggt att ha en leverantör med bred kompetens inom arkivfrågor som vi kan vända oss till.”

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.