Stockholms stadsarkiv tecknar ramavtal med ArkivIT kring konsulttjänster inom e-arkiv

Stockholms Stadsarkiv

ArkivIT AB har fått fortsatt förtroende som leverantör av e-arkivkonsulter till Stockholms Stadsarkiv då ett nytt ramavtal tecknats.

Stockholms stadsarkiv är, på kommunfullmäktiges uppdrag, arkivmyndighet för Stockholms stad och äger och förvaltar sedan 2010 e-arkiv Stockholm. E-arkiv Stockholm är en stadsgemensam e-arkivlösning som utvecklats för att på ett kostnadseffektivt och säkert sätt arkivera digital information så att den lättare kan göras tillgänglig för stadens verksamheter, medborgare och näringsliv.

Stadsarkivet har på fullmäktiges uppdrag satt upp en anslutningsplan för när olika verksamhetssystem i staden ska anslutas till e-arkivet. Ett flertal verksamhetssystem har redan anslutits och levererar information. I samband med anslutning och leverans till e-arkivet gör Stadsarkivet och levererande organisationer ett arbete för att precisera och genomföra anslutningen. Detta arbete bedrivs enligt framtagen process som ett gemensamt projekt med Stadsarkivet och anslutande organisationer som parter. Arbetet omfattar projektstyrning, kravställning och genomförande.

För mer information om Stockholms stadsarkiv se www.stockholm.se/stadsarkivet. Om mer läsning kring de olika bolagen och förvaltningarna önskas, se www.stockholm.se/organisation.

Syftet med upphandlingen var att säkerställa tillgång på professionell kompetens och resurser i samband med anslutningar till e-arkiv Stockholm. Ett krav i upphandlingen, som ArkivIT till fullo uppfyller, var att kunna leverera helhetsåtaganden och även stödja delar i ett anslutningsprojekts genomförande.

Anslutning till e-arkivet omfattar uttag från verksamhetssystem, transformering till arkivobjekt, validering och inleverans till e-arkiv samt den analys, utredning och kravställning som detta arbete kräver. 

I enlighet med upphandlingen kan ArkivIT erbjuda helhetsåtagande och åta sig hela eller delar av anslutningsprojekt på beställarens önskan.

Ramavtalet kan avropas av både Stadsarkivet för att utföra Stadsarkivets del av anslutningsprojekt, men därtill även av anslutande organisationer för att utföra deras del av anslutningsarbete.

”Vi är väldigt glada över att få fortsätta samarbetet med Stockholm stadsarkiv under en ny ramavtalsperiod. Under det närmaste året ser vi framemot att fortsätta det viktiga arbete som bedrivs tillsammans med stadens medarbetare för att leverera in information till e-arkiv Stockholm och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv till stockholmarna.”

Magdalena Sjödahl, kontaktperson på ramavtalet och arkivarie, ArkivIT.

Ramavtalstiden är ett år med möjlighet till förlängning två år plus ett år (1+2+1).

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.