Webbplatsarkivet – ett projekt utfört åt Stadsarkivet och Stockholms stad

Stockholms stad

ArkivIT är stolta över att kunna meddela att Webbplatsarkivet nu är på plats – en portal för att titta på Stockholms stads arkiverade webbplatser.

Webbplatserna har skapats inom en rad olika verksamheter och är daterade från 2010 och framåt. I dagsläget innehåller Webbplatsarkivet cirka 200 arkiverade webbplatser, med löpande påfyllnad av nya webbsidor varje år.

Projektet Webbplatsarkivet utfördes på uppdrag av Stadsarkivet och Stockholms stad. Sedan några år arbetar Stadsarkivet, tillsammans med stadens bolag och förvaltningar, aktivt med att samla in och arkivera webbplatser från olika verksamheter inom Stockholm stad. Genom Webbplatsarkivet är nu de arkiverade webbplatserna tillgängliga för en bredare publik – ett led i Stadsarkivets arbete att vara ett angeläget arkiv.

För att kunna tillgängliggöra dessa nedplockade webbplatser på ett enkelt sätt behövdes en teknisk lösning, i form av en databas med sök- och filtreringsfunktion. Det var här ArkivIT i samarbete med underleverantören Occident kom in i bilden och byggde den lösning som sammantaget blev Webbplatsarkivet. Med sökfunktion och filter är det nu möjligt att leta sig fram till olika arkiverade webbplatser och surfa bland dess underliggande sidor samt beskåda dess innehåll precis så som de såg ut vid givet tillfälle – arkiveringens tidpunkt.

Ett syfte för detta bevarande och tillgängliggörande av arkiverade webbplatser är den framtida möjlighet som detta ger för forskare och intresserad allmänhet att se hur de olika verksamheterna inom Stockholm stad såg ut/presenterades samt hur de har utvecklats över tid. Ett annat syfte skulle i framtiden kunna vara s.k. ”History Marketing”, ett marknadsföringsgrepp där organisationerna/verksamheterna genom utförd webbarkivering har möjlighet att visa upp sina tidigare webbsidor och därmed visa upp sin historia och vilka värden som fört dem dit de är i nuläget.

Kika gärna in på Webbplatsarkivet här: webbplatsarkivet.stockholm.se

Många av webbplatserna du kan titta på i Webbplatsarkivet är nedladdade och arkiverade av oss på ArkivIT. Är du och din organisation intresserad av ArkivIT:s webbarkiveringstjänst?

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.