Det Svarta arkivet i samtiden

Black Archives Sweden (BAS) är ett arkiv i blivande, där arkiv möter samtidskonst. Verksamheten har pågått som ett nätverk under flera års tid men formaliserades via bildandet av en ideell förening 2021. BAS utgår från afrosvenskars erfarenheter. Dessa erfarenheter tar sig konstnärliga uttryck som skapar och samlar arkivmaterial samt återaktiverar arkivet. 

Arkiv som plats är ett utrymme för berättelser om tid. Det är en plats där det förflutna väljs och konstrueras. Arkiven är av naturen präglade av luckor och varje arkiv är en produkt av sociala processer av sin tid, präglat av exkluderingar. I många statliga arkiv i Sverige finns det en begränsad närvaro av afrosvenskar/svarta personer. När de väl återfinns i arkiven är de oftast skildrade och dokumenterade på sätt som reproducerar rasistiska och exotifierande föreställningar. Berättelser i våra officiella arkiv kan sägas diktera vad vi kan säga om det förflutna, historier om nationen, vilka vi minns och hur vi minns dem samt hur det påverkar vår samtid och vår konstruktion av framtiden. 

Historien är inte statisk, utan ständigt i rörelse och för att behandla det förflutna på ett sätt som är meningsbärande för dem som har blivit uteslutna från historien, vill Black Archives Sweden förhålla sig till arkivet på ett annat sätt än officiella statliga arkiv. Vi tänker på arkivet som en möjlighet att konstruera någonting utöver en homogen historia. En möjlighet att dokumentera och skildra svarta erfarenheter, berättelser och liv på ett värdigt sätt, en möjlighet att förmänskliga svarta personer i historien och samtiden, och generera nya berättelser som blickar mot framtiden. Det är ur denna tanke som skapandet av Black Archives Sweden har växt fram. 

Vi arbetar utifrån en queerfeministiskt diasporisk utgångspunkt i våra tankar och vårt praktiska arbete med arkivet. Med den utgångspunkten och med det perspektivet samlar vi på material som konstverk, fotografier, video- och ljudsamlingar, brev, muntliga berättelser och efemärt material för att konstruera nya gemenskapsarkiv. Vi ser även BAS som en plats för möten, konstruktiva och helande dialoger och olika former av lärande, där afrosvenskars och andra Svarta personers erfarenheter är alltid utgångspunkten. 


Historien är inte statisk, utan ständigt i rörelse och för att behandla det förflutna på ett sätt som är meningsbärande för dem som har blivit uteslutna från historien, vill Black Archives Sweden förhålla sig till arkivet på ett annat sätt än officiella statliga arkiv.


Vidare använder vi konsten som verktyg för att skapa och aktivera arkivet. Hittills har vi producerat ett flertal offentliga samtal, performance, utställning, workshops, digitala projekt kring familjearkiv och en publikation. De publika evenemangen har på olika sätt närmat sig frågan om vad det innebär att vägra tillmötesgå traditionella former av arkivering, för att istället premiera experimenterande, det vardagliga, det röriga/oordning eller det banala genom att sätta arkiv i dialog med konstnärliga uttryck. 

Med det kommande insamlingsprojektet “Familjearkiv”- som är ett utvidgande av tidigare projekt – syftar Black Archives Sweden till att synliggöra den dokumenterade och odokumenterade historien av Afrosvenskar och Svarta familjer i alla dess konstellationer. Genom en familjär lins vill vi visa värdet av våra egna personliga arkiv, samtidigt som man presenterar delar av den Svarta upplevelsen i Sverige. 


Om skribenterna

Anthia Nibitegeka, producent

Joelle Kalala, kommunikatör

Jonelle Twum, grundare och konstnärlig ledare

Ulrika Flink, curator

Yahia Saleh, projektledare