E-arkiv – var ska jag börja?

Målgrupp

Arkivpersonal, systemansvariga och projektledare som arbetar, eller kommer att arbeta, med e-arkivering.

Kostnad

7900 kr

Datum & Tid

Från: 2024-10-09 09:00
Till: 2024-10-09 15:00

Plats

Digitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Sista anmälningsdag

2024-10-02

Kursens upplägg

Vi börjar med det fundament som måste finnas på plats innan arkiveringsprocessen kan påbörjas. Vi följer sedan processen fram till att det som ska arkiveras är paketerat och klart att levereras. Under kursens gång tas även fällor och utmaningar upp som kan försvåra projekt som rör e-arkivering.

Frågor som kan uppstå under processen är:

  • Vad är e-arkiveringskedjan?
  • Varför misslyckas e-arkiveringsprojekt?
  • Kan jag underlätta framtida e-arkiveringar?
  • Måste det vara så krångligt?

Presentation av kursledaren

Efter att ha byggt utställningar på museum i tio år växlade Leif Pettersson över till arkivarieyrket. Idag, snart 30 år senare, har han arbetat med många former av informationshantering och de olika aspekter som finns inom det arbetsområdet. Leif har växelvis arbetat inom statlig kultursektor, inom landstingsverksamheter samt som konsult. Innan Leif började på ArkivIT arbetade han som bevarandestrateg för Stockholms läns landstingsarkiv. Leif har erfarenheter inom hantering av teknisk information, informationsmodellering, digitala format, e-arkivering, sökbarhet och processutveckling.

Mål

Efter kursen kommer deltagarna att ha en grundläggande förståelse kring arkiveringsprocessen samt vilka specifika moment, och utmaningar, respektive delprocess består av.

Har du frågor om kursen?

Kontakta kursledare Leif Petterson.
E-post: leif.pettersson@arkivit.se
Telefon: 0709 – 145 478

Skräddarsydd kurs hos er

Har ni svårt att ta er till Stockholm? Vi kan komma till er!
Kontakta salj@arkivit.se för mer information och priser.

Anmälan

Kurs - E-arkivering 9 oktober 2024

Avbokningsregler

• Fakturering sker vid anmälan till kursen

• Senast en vecka före kursen kan avbokning ske, varvid kursavgiften kan användas för ombokning till senare kurs. Om du istället önskar att få återbetalning av pengar gäller följande:

• Vid avbokning minst 1 vecka före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

• Vid avbokning mindre än 1 vecka före kursstart utgår inte någon återbetalning