Digital endagskurs: Systemvetenskap för informationshanterare

Målgrupp

Arkivarier, registratorer och liknande roller.

Kostnad

4 900 kr (exkl. moms) kr

Datum & Tid

Från: 2024-05-09 13:00

Plats

Digitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Sista anmälningsdag

18 april 2024

Med utgångspunkt i ArkivIT:s erfarenhet från många arkivprojekt har vi sammanställt de centrala begrepp och metoder inom systemvetenskap som du har stor nytta av att känna till i ditt arbete som informationshanterare/arkivarie.

Målsättningen är att du som deltagare ska få förståelse för vad som ingår i systemutveckling, vilket gör det enklare för dig att kravställa IT-system och prata med utvecklare.

Kursen består av både teori och övningar. Vi startar på en nivå så att ingen förkunskap om systemutveckling är nödvändig.

Exempel på moment i kursen:

  • Informationsmodellering
  • Databaser
  • Filsystem
  • Metadata
  • XML
  • Programmeringsspråk
  • Olika e-arkiv-system
  • OAIS-standarden
  • E-arkiveringskedjans länkar

Målgrupp

Arkivarier, registratorer och liknande roller.

Kostnad 

Kostnad endagskurs: 7 900 kr (exkl. moms).

 Tidpunkt & plats

Datum & tid: Onsdag den 24 april, kl 9.00-15.00.
Plats: Digitalt, du behöver dator eller motsvarande enhet för att delta

Sista anmälningsdag: 17 april 2024

Presentation av kursledarna

Tom Jonsson

Tom är civilingenjör från Datatekniklinjen på KTH och har sedan examen 1995 jobbat i en kombination av roller som konsultchef, konsult, verksamhetsutvecklare, produktchef, kursansvarig lärare, mentor och säljare.

Tom är en uppskattad ledare och som IT-konsult har han varit i kontakt med en stor mängd olika företag, deras arbetssätt och organisation. Han har jobbat med hela utvecklingskedjan från förstudie och kravfångst till leverans av färdiga systemkomponenter förbåde front- och backend. Teknikmässigt är det verktyg efter behov som gäller, Tom har god kunskap om många programmeringsspråk och teknikplattformar.

Leif Pettersson

Efter att ha byggt utställningar på museum i tio år växlade Leif  över till arkivarieyrket. Idag, drygt 20 år senare, har han arbetat med många former av informationshantering och de olika aspekter som finns inom det arbetsområdet. Leif har växelvis arbetat inom statlig kultursektor, inom landstingsverksamheter samt som konsult.

Innan Leif började på ArkivIT arbetade han som bevarandestrateg för Stockholms läns landstingsarkiv. Leif har erfarenheter inom hantering av teknisk information, informationsmodellering, digitala format, e-arkivering, sökbarhet och processutveckling.

Har du frågor om kursen?

Tom är civilingenjör från Datatekniklinjen på KTH och har sedan examen 1995 jobbat i en kombination av roller som konsultchef, konsult, verksamhetsutvecklare, produktchef, kursansvarig lärare, mentor och säljare.