Att implementera Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) inom offentlig sektor

ArkivIT

Kursdatum: 2018-03-09 i våra lokaler på Rådmansgatan 49 i Stockholm

Kursbeskrivning

Informationssäkerhet är viktig för att säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och skydd av
organisationens informationstillgångar. Detta kräver systematisk styrning och kontroll av informationssäkerhetsarbetet; alltså att implementera ett ledningssystem för informationssäkerhet
(LIS). Arbete med LIS måste planeras noga och genomföras på ett, för den berörda organisationen, tillfredställande sätt. Kursen ger ett fundament för att en organisation ska kunna implementera eller arbeta vidare med LIS. Kursen har fokus på verksamhetsutveckling, verksamhetsförändring, d.v.s. hur organisationen kan organisera och agera för att implementera LIS. Inom kursen
berörs även GDPR.

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren grundläggande insikt i hur en organisation (inom den offentliga sektorn) bör planera och implementera LIS så att det blir en naturlig integrerad del
av verksamheten. Kursen ska ge deltagarna grundläggande insikt om att värdera, analysera
verksamhetsinformation. Kursen fokuserar på anpassning av verksamheten i relation till ISO
27001:2103, Ledningssystem för informationssäkerhet.

Kursens innehåll

→ Grundläggande principer i LIS-standarden ISO 27001:2103
→ Riskanalys och riskhantering
→ Informationsklassificering
→ Kontinuitetsplanering
→ Kritiska framgångsfaktorer för LIS
→ Påverkan på affärsrelationer

Kursinformation

Fredag 23 februari
Pris 4950 kr ex moms
Kursen hålls i ArkivIT:s lokaler på
Rådmansgatan 49 i centrala Stockholm
mellan klockan 09.00-16.30
I priset ingår: material, lunch & fika

Kursledare

Hugo Quisbert – ansvarig Forskning och Utveckling, ArkivIT

Anmälan

Anmälningssdatum har passerat, anmälan har stängt.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig på telefon: 0760 – 51 05 84.

Fler kurser

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.