Halvdagskurs: Dataskyddsförordningen – Från ord till handling

ArkivIT

Kursdatum har passerat.
Datum: Torsdagen den 23 maj 2019 i Stockholm.
Kursledare: Roger Broberg, konsult på ArkivIT

Hur man på ett systematiskt sätt bedriver arbetet som dataskyddsombud.

Kursen vänder sig till dig som är utsedd till dataskyddsombud (DSO) eller har en motsvarande roll. Kursen vänder sig även till dig som behöver kunskaper om dataskyddsombudets praktiska roll.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är utsedd till dataskyddsombud (DSO) eller har en motsvarande roll. Kursen vänder sig även till dig som behöver kunskaper om dataskyddsombudets praktiska roll.

Kursens innehåll

Rollen som DSO är komplex, vi försöker belysa de olika delarna i rollen. Vi kommer att presentera den metodik som vi använder för att uppnå efterlevnad av dataskyddsförordningen. Metodiken innehåller bland annat ett synsätt på olika perspektiv, vilket underlättar fördelningen av förordningens krav till olika intressenter. Vi kommer även att visa olika verktyg som underlättar uppföljning och kontroll. Under kursen kommer vi belysa hur en handlingsplan underlättar uppföljningen för verksamheten utifrån de juridiska kraven.

Några frågor som vi berör under kursen:

 • Hur kan DSO ge stöd med kravställning utifrån förordningen.
 • Hur förhåller sig dataskyddsförordningen till allmän handling.
 • Risk- och konsekvensanalys på alla personuppgiftsbehandlingar.
 • Olika intressenter, olika vyer.
 • Måste det vara så krångligt?

Presentation av kursledaren

Roger jobbar som informationssäkerhetskonsult på ArkivIT. Förutom uppdrag inom informationssäkerhet arbetar Roger som DSO åt ett tiotal kunder. Kunderna är myndigheter, kommuner, kommunala bolag samt privata utförare. En av framgångsfaktorerna för att Roger ska klara av ett flertal kunder är det systematiska arbetssättet ArkivIT tagit fram.

Tidsplan

 • Vi startar dagen kl. 08.30 med kaffe och smörgås.
 • Utbildningspass kl. 09.00–12.00 (inklusive pauser).

Mål

Efter kursen kommer deltagarna att ha insikt i:

 • Hur ett mer systematiskt arbetssätt kan driva förordningens olika krav till personuppgiftsansvarig (PuA).
 • Att bättre kunna bedöma vad som är lämplig säkerhet.
 • Att använda metoder och verktyg för att tydliggöra för PuA var risker och brister finns.
 • Att kunna använda vyerna kontroll, tydlighet och säkerhet för att rikta kraven till rätt målgrupp.

Kostnad 

Kostnad halvsdagskurs: 2 995 kr (exkl. moms).
Frukost ingår, ej lunch.

Tidpunkt & plats

STOCKHOLM
När: Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 08.30–12.00. 
Plats: ArkivIT:s huvudkontor, Rådmansgatan 49, 113 59 Stockholm.

Har du frågor om kursen?

Kontakta kursledare Roger Broberg.
E-post: roger.broberg@arkivit.se 
Telefon: 0760 – 51 05 99

Skräddarsydd kurs hos er

Har ni svårt att ta er till Stockholm? Vi kan komma till er!
Kontakta info@arkivit.se för mer information och priser.

Anmälan

Anmälningsdatum har passerat.

Fler kurser

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.