IT för informationshanterare

IT

Kursdatum har passerat!

Kursdatum: Moment 1: 22-23/3, moment 2: 19-20/4 och moment 3: 17-18/5 i våra lokaler på Rådmansgatan 49 i Stockholm

Talar du flytande IT? En kurs för dig som vill förstå IT

Kursens syfte och mål

Syfte och mål med kursen är att du som deltagare bättre ska förstå IT som fenomen och dess påverkan på det egna arbetet och organisationen. Efter avslutad kurs kommer deltagaren kunna ”prata” IT med exempelvis den egna IT-enheten. Deltagaren kommer även ha utvecklat ett öppet sinne för IT och olika företeelser inom området i rollen som exempelvis arkivarie, dokumentcontroller eller informationsförvaltare.

Målgrupp

Kursen har fokus på långsiktig informationsförsörjning och vänder sig till personer som i sin befattning hanterar eller har ansvar för förvaltning och hantering av information som kommer att bevaras över lång tid. Exempelvis du som jobbar som arkivarie, registrator, administrativ chef eller som IT-systemförvaltare utan IT-bakgrund.

Kursbeskrivning

Kursen har perspektiv på långsiktig informationsförsörjning och vänder sig till personer som i sin befattning hanterar eller har ansvar över förvaltning och hantering av information som kommer att bevaras över lång tid.
Kursen består av tre delmoment som vardera består av två kursdagar och du kan som deltagare välja att gå enstaka moment.

Moment 1

Du & din dator i arkivet
→ IT som fenomen
→ Datorarkitektur, operativsystem
→ Fil & filformat, teckenkodning,
filkonvertering,
→ Word, PDF/A, HTML, XML

Moment 2

Utveckla IT-stöd för arkivet
→ Databaser, programmering
→ IT-systemutveckling
→ IT-arkitekturer
→ E-arkiv, OAIS referensmodell
→ IT-förvaltning, digitala signaturer

Moment 3

IT och påverkan på egna praktiken
→ Tekniker för digitalt bevarande
→ IT-säkerhet
→ Open source – öppen källkod
→ Nya teknologier & trender: bl.a. big data,
business intelligence & molntjänster

Kursdatum

→ Moment 1, 22-23 mars
→ Moment 2, 19-20 april
→ Moment 3, 17-18 maj

Kostnad

Pris 18900 kr för alla tre moment eller 6900 kr per separat delmoment.
Alla priser är ex moms.

Tid & plast

Alla kurserna hålls i ArkivIT:s lokaler på Rådmansgatan 49 i centrala Stockholm mellan klockan 09.00-16.30. I priset ingår: material, lunch & fika.

Kursledare

Hugo Quisbert – ansvarig Forskning och Utveckling, ArkivIT

Anmälan

Anmälningsdatum har passerat.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig på telefon: 0760 – 51 05 84.

Fler kurser

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.