NIS2- Introduktion till en lyckad implementering

Målgrupp

Informationshanterare

Kostnad

0 kr

Datum & Tid

Från: 2024-05-29 10:00
Till: 2024-05-29 11:00

Plats

Teams

Information

Välkommen att lyssna på ArkivIT:s informationssäkerhetsexperter och deras tankar om NIS2. De kommer under webinaret att dela med sig av sin samlade erfarenhet av framgångsfaktorer för att lyckas med implementering av ett systematiskt informationssäkerhetsarbete

Våra experter tar er igenom hur ni förbereder verksamheten inför NIS2, de allra viktigaste delarna att hålla reda på och reder ut de olika begreppen. ​

Under webinaret kommer vi bland annat att beröra bakgrunden till NIS2, syftet, vilka som omfattas, riskhanteringsåtgärder samt incidentrapportering. Avslutningsvis lyfter vi utmaningar, vägen framåt och öppnar upp för frågor och diskussion.​

Vid eventuella frågor eller funderingar, vänligen kontakta:

Cecilia Jederström, cecilia.jederstrom@arkivit.se

Paloma Carroza, paloma.carroza@arkivit.se

Talare

Eva Solberg, Informationssäkerhetsexpert

Carina Oscarsson, Informationssäkerhetsexpert

Mats Österlund, Informationssäkerhetsexpert

Roger Broberg, Informationssäkerhets- samt dataskyddsexpert