Arkiv Information Teknik Nr1/2022, Bevarandevärt

Om detta nummer:

I de enskilda arkiven hittar vi unika historier och historia från föreningar och företag, privatpersoner m.m. som tillsammans skapar en väv av lokala historieberättelser. Enligt arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodose behov av information för rättskipning och förvaltning samt svara upp mot forskningens behov. Myndighetshandlingar i all ära, men var är lagen som främjar förvaltning och bevarande av de enskilda arkiven?

Innehåll:

 • Principer för bevarande – dags att tänka om? av Johanna Lagerström
 • Verklighetens Arkiv X av Liza Grape
 • Förkommet och förtecknat – rekonstruktionen av ett arkiv av Katharina Prager och Viveca Nyström
 • Släktforskningen och arkiven – Om digitaliseringsrevolutionens konsekvenser av Michael Lundholm
 • Apropå “annoterade dagboksanteckningar” av Dick Öhman
 • Hur räddar vi arkiven? av Karin Lokrantz Nilsson
 • Svenskt Motorhistoriskt Arkiv av Per Dahl
 • 6 Snabba med Annika Bergsland av redaktionen AIT
 • Svenskt Rockarkiv – Arkivet för Svensk Populärmusik av Stefan Ölvebring
 • Den queera arkivrevolutionen i Sverige av Anna Linder
 • Det Svarta arkivet i samtiden av Anthia Nibitegeka, Joella Kalala, Jonelle Twum, Ulrika Flink och Yahia Saleh
 • The Salem Witch Trials Digital Archive: How and Why av Benjamin Ray

Redaktion:

Alexandra Meija
Chefredaktör
E post: alexandra.meija@arkivit.se

Anders Hedman
Redaktör
E-post: anders.hedman@arkivit.se

Karin Sahlander
Formgivare
E-post: karin.sahlander@arkivit.se

Stina Bringsarve
Korrektur
E-post: stina.bringsarve@arkivit.se

Rolf Ljungqvist
Korrektur
E-post: rolf.ljungqvist@arkivit.se

Anmälan

Tidskrift