Arkiv Information Teknik Nr1/2018, Tema GDPR

Om detta nummer:

Några artiklar i detta nummer är “GDPR i stora drag”, en intervju om GDPR med informationssäkerhetsexperten Fia Ewald, “Personuppgifter och elektroniskt utlämnande” och “Hur påverkar GDPR det långsiktiga bevarandet?”.

Innehåll:

  • FAI:s höstkonferens 2017
  • GDPR i stora drag
  • Sex snabba frågor om GDPR med informationssäkerhetsexperten Fia Ewald
  • Personuppgifter och elektroniskt utlämnande
  • Om GDPR:s påverkan på tekniken
  • Personuppgifter efter GDPR – skärpta krav på samtycke
  • Hur påverkar GDPR det långsiktiga bevarandet?

Anmälan

Tidskrift