Arkiv Information Teknik Nr2/2018, Tema Öppna Data

Om detta nummer:

I detta nummer finner du artiklar som “Öppna data och arkivens roll”, “Öppna data och Big Data – möjligheter och risker, utopi eller dystopi?”, “Arkivariers roll och perspektiv i arbete med öppna data” och “Saker du måste veta för att lyckas med öppna data”.

Innehåll:

  • Ledare: Öppna data och arkivens roll – Skribent: Björn Jordell
  • Öppna data och Big Data – möjligheter och risker, utopi eller dystopi? – Skribent: Eva Toller
  • Arkivarier lyser med sin frånvaro i arbetet med öppna data – Skribent: Jakob du Puy
  • Arkivariers roll och perspektiv i arbete med öppna data – Skribent: Tove Engvall
  • 6 snabba med Sanja Halling, projektledare på Riksarkivet – Intervju med Sanja Halling
  • Saker du måste veta för att lyckas med öppna data – Skribent: Eric Hjelmestam
  • Öppna data – en fråga om demokrati? – Intervju med Anders Frick, skribent: Alexandra Meija
  • Framgångsfaktorer för öppna data – Skribent: Hugo Quisbert
  • Så arbetar Stockholms universitet med forskningsdata – Skribent: Sabina Anderberg

Anmälan

Tidskrift