Arkiv Information Teknik Nr2/2021, E-arkiv

Om detta nummer:

Flera av skribenterna i detta nummer tar sig an e-arkivfrågan på olika sätt. I takt med att mer och mer information skapas och lagras digitalt ställs högre krav på tjänster som kan arkivera digitalt skapat material, läs om hur vi tacklar det. Vi besöker arkivförbund i form av Sydarkivera och R7 för att höra hur de bedriver sitt arbete. Och mycket mer!

Innehåll:

 • Sam Ekenkrantz, artikel: E-arkivets gränser
 • Linus Boström, artikel: Äntligen…en remiss…!
 • Theo Erbenius, artikel: Bevarandeformat, hur svårt kan det va’?
 • Maria Fuertes, Teo Redondo, Antonio Guillermo Martinez, artikel: Digital preservation: a long-term path
 • Karin Bredenberg, artikel: Varför all denna standardisering?
 • Malin Sundin, artikel: Allt du någonsin velat veta om OAIS
 • Stefan JacobsonMike WangMagdalena Sjödahl, artikel: Att (e-)arkivera webbplatser och sociala medier – ArkivIT:s resa och erfarenheter
 • Dan ”Danne” Sturk, artikel: Nya arbetssätt, nya verktyg nya utmaningar
 • Thomas Danielsson, Björn Mogensen, Hans Holmqvist, artikel: Utveckling och framtid för Comprimas e-arkivlösning
 • Leif Sandberg, artikel: Snart tio år med R7 e-arkiv
 • Maria Boman, artikel: Ciceron e-arkiv- mot en ny framtid?
 • Anders Hedman, artikel: Digital arkivering före e-arkiven – SCB:s digitala statistikregister
 • Malin Sundin, artikel: Säker hantering och arkivering av handlingar
 • Enes Ramovic, Leif ”Peppe” Pettersson, artikel: 20 år och tre e-akivlösningar senare – en tillbakablick

Redaktion:

Alexandra Meija
Chefredaktör
E-post: alexandra.meija@arkivit.se

Anders Hedman
Redaktör
E-post: anders.hedman@arkivit.se

Leif “Peppe” Pettersson
Redaktör
E-post: leif.pettersson@arkivit.se

Karin Sahlander
Formgivare
E-post: karin.sahlander@arkivit.se

ISSN, tryckt version: 2003-1351
ISSN, digital version: 2003-4245

Anmälan

Tidskrift