Stockholm

Stockholm stadsarkiv – Ramavtal: Inleveranser till e-arkiv

juni 30, 2020 7:32 e m Published by

I enlighet med upphandlingen kan ArkivIT erbjuda helhetsåtagande och åta sig hela eller delar av anslutningsprojekt på beställarens önskan. Förvaltningar...

DIGG

DIGG – Ramavtal: Konsulttjänster

juni 30, 2020 6:10 e m Published by

Denna ramavtalsupphandling avser täcka DIGGs behov av konsulttjänster inom de verksamhetsområden DIGGs uppdrag omfattar. Det kan vara enstaka behov av...

Region Uppsala

Region Uppsala – Ramavtal: IT-konsulter

juni 30, 2020 6:10 e m Published by

Syftet med upphandlingen är att säkerställa löpande tillgång av konsulttjänster med god kvalitet och kompetens inom IT eller med anknytning...

Region Uppsala

Region Uppsala – Ramavtal: Exporttjänster R7e-arkiv

juni 30, 2020 6:09 e m Published by

Ramavtalets syfte är att tillåta avrop av tjänster under avtalstiden avseende uttag av information i digitala system, mappning av informationen...

SKL Kommentus

SKL Kommentus – Ramavtal för e-arkiv

juni 30, 2020 6:08 e m Published by

E-arkiv 2016 Ramavtalet omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet. Med...