Stockholm

Stockholm stadsarkiv – Ramavtal: Inleveranser till e-arkiv

juni 30, 2020 7:32 e m Published by

I enlighet med upphandlingen kan ArkivIT erbjuda helhetsåtagande och åta sig hela eller delar av anslutningsprojekt på beställarens önskan. Förvaltningar...

Region Uppsala

Region Uppsala – Ramavtal: Exporttjänster R7e-arkiv

juni 30, 2020 6:09 e m Published by

Ramavtalets syfte är att tillåta avrop av tjänster under avtalstiden avseende uttag av information i digitala system, mappning av informationen...

SKL Kommentus

SKL Kommentus – Ramavtal för e-arkiv

juni 30, 2020 6:08 e m Published by

E-arkiv 2016 Ramavtalet omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet. Med...