DIGG – Ramavtal: Konsulttjänster

Denna ramavtalsupphandling avser täcka DIGGs behov av konsulttjänster inom de verksamhetsområden DIGGs uppdrag omfattar. Det kan vara enstaka behov av expertkompetens eller längre uppdrag av förvaltningskaraktär.

Avtalstid är 24 månader och med en möjlighet till förlängning om 12 + 12 månader.
D.v.s. en total avtalslängd om maximalt 48 månader. Avtalet gäller från 2019-04-01.

Om ramavtalet

DIGG
Avrop är ej begränsade till ovan exempel. Avrop från ramavtalet kommer att göras genom förnyad konkurrensutsättning, där uppdragets omfattning specificeras tillsammans med krav, utvärderingskriterier och takpris, kommer att anges.

Exempel på kompetenser och roller som kan komma att avropas:

 • Ledning och styrning
 • Organisation
 • Verksamhetsutveckling
 • Verksamhetsarkitektur
 • Managementkonsulttjänster
 • IT-Arkitektur
 • Projektledare
 • Analytiker
 • Utredare
 • Kravfångare
 • Informationssäkerhet
 • IT-säkerhet
 • Tillitramverk
 • Elektronisk identifiering
 • IT-säkerhetsrevision
 • Öppna data
 • Webbtillgänglighet
Daneil Junhag

Läs mer om ramavtalet E-arkiv 2016

Ni är alltid välkomna att kontakta avtalsansvarig Daniel Junhag för vidare frågor kring ramavtalet eller ArkivIT:s tjänster.

E-post: daniel.junhag@arkivit.se
Telefon: 0760-51 90 96
Växel: 08-410 008 01

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området