PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2023, Informationssäkerhet

september 7, 2023 8:57 f m Published by

Informationssäkerhet är en av grunderna för en god informationshantering. Följ med våra skribenter när de tittar på olika aspekter av informationssäkerhetsarbetet. Du får läsa om cybersäkerhet, karriärbyten, systemutveckling, hur man får stöd och hjälp men även hur man ger stöd och hjälp i den här frågan som vi upplever att många ser som väldigt komplex.

PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2022, Bevarandevärt

september 14, 2022 2:01 e m Published by

I de enskilda arkiven hittar vi unika historier och historia från föreningar och företag, privatpersoner m.m. som tillsammans skapar en väv av lokala historieberättelser. Enligt arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras för att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, tillgodose behov av information för rättskipning och förvaltning samt svara upp mot forskningens behov. Myndighetshandlingar i all ära, men var är lagen som främjar förvaltning och bevarande av de enskilda arkiven?

PDF: Arkiv Information Teknik Nr2/2021, E-arkiv

november 11, 2021 11:20 f m Published by

Flera av skribenterna i detta nummer tar sig an e-arkivfrågan på olika sätt. I takt med att mer och mer information skapas och lagras digitalt ställs högre krav på tjänster som kan arkivera digitalt skapat material, läs om hur vi tacklar det. Vi besöker arkivförbund i form av Sydarkivera och R7 för att höra hur de bedriver sitt arbete. Och mycket mer!

PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2021, Arbetsmarknad

maj 7, 2021 12:12 e m Published by Leave your thoughts

Vi får göra ett besök i slott och koja, på IKEA och på Sydarkivera. Och kanske få svar på frågan, vad är skillnaden mellan ett personuppgiftsombud och ett dataskyddsombud. Och hur är det att arbeta som konsult och hur ser en bra kravprofil ut vid anställning av en informationshanterare?

PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2020, GDPR 2 år senare

september 17, 2020 12:05 e m Published by Leave your thoughts

Dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft för två år sedan. Vad har hänt sedan dess? I detta nummer har vi flera artiklar om detta och hur arbetet sett ut för exempelvis Danderyds kommun, Avanza och Litauen.

Arkiv Information Teknik 2019 nr2

PDF: Arkiv Information Teknik Nr2/2019, Tema Metadata

september 12, 2019 4:38 e m Published by Leave your thoughts

I detta nummer kan du bland annat läsa artiklar om metadata i digitala fotografier, metadata i webbarkiveringar, arkivredovisningsmetadata i e-arkivet samt metadata vid arkivering av kulturarv. Trevlig läsning!

Arkiv Information Teknik 2019 nr1

PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2019, Tema Artificiell Intelligens

februari 12, 2019 2:58 e m Published by Leave your thoughts

Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom olika branscher, inte minst arkiv och informationshantering? Det och mycket mer kan du läsa om i detta späckade nummer.

Arkiv Information Teknik 2018 nr2

PDF: Arkiv Information Teknik Nr2/2018, Tema Öppna data

september 5, 2018 1:48 e m Published by Leave your thoughts

I detta nummer finner du artklar som "Öppna data och arkivens roll", ">Öppna data och Big Data – möjligheter och risker, utopi eller dystopi?", "Arkivariers roll och perspektiv i arbete med öppna data" och "Saker du måste veta för att lyckas med öppna data".

Arkiv Information Teknik 2018 nr1

PDF: Arkiv Information Teknik Nr1/2018, Tema GDPR

februari 14, 2018 1:55 e m Published by Leave your thoughts

Några artiklar i detta nummer är "GDPR i stora drag", en intervju om GDPR med informationssäkerhetsexperten Fia Ewald, "Personuppgifter och elektroniskt utlämnande" och "Hur påverkar GDPR det långsiktiga bevarandet?".