Arkivering av sociala medier

ArkivIT är experter på arkiv och digital informationshantering och kan nu erbjuda tjänster för arkivering av Facebook- och Instagramsidor.

Vad innebär tjänsten?

Klickbar arkivkopia av er Facebook- eller Instagramsida med samtliga kommentarer

ArkivIT har tagit fram en lösning för arkivering av social media som är godkänd av Facebook. Arkivkopian innehåller det innehåll som ni publicerat på er Facebookeller Instagramsida, inklusive sammanställning av reaktioner och kommentarer på inlägg som gjorts på sidan. Arkivet kan öppnas i en vanlig webbläsare och visas i en struktur som påminner om den som innehållet haft ursprungligen.

Lätthanterligt format anpassat för långtidsbevarande

Arkivet består av fi ler som är mjukvaruoberoende och arkivbeständiga (t.ex. HTML och JPEG, vanligtvis packade i zip-format) och kan enkelt lagras till ert e-arkiv eller till annat digitalt medium.
Webbarkivering

Fast pris!

ArkivIT erbjuder en kostnadseffektiv standardlösning för arkivering av sociala medier till fast pris. Vi kan även erbjuda lagring av era arkivkopior, leverans till ert e-arkiv, lagring av era arkivkopior samt webbarkivering enligt ett standardutförande.

Ekonomi

9 500 kr per år
 • 1 Facebook- eller Instagramsida
 • 1 användare
 • 5 GB lagringsmängd
 •  

Standard

19 000 kr per år
 • 10 Facebook- eller Instagramsidor
 • 5 användare
 • 50 GB lagringsmängd
 •  

Premium

42 000 kr per år
 • Obegränsat antal Facebooksidor
 • Obegränsat antal Instagramsidor
 • Obegränsat antal användare
 • 150 GB lagringsmängd

Bindningstiden är 12 månader.

Det finns möjlighet att utöka lagringsmängden till en löpande kostnad per GB utan att uppgradera hela abonnemanget.

Varför arkivering av sociala medier?

Genom att arkivera era webbplatser kan ni spara in kostnader för drift och licenser på inaktuella webbplatser, men fortfarande ha dem tillgängliga vid behov.

Verksamhetsbehov

Att kunna se historisk kommunikation och på så vis slippa uppfinna hjulet igen kan vara väldigt praktiskt.

Kulturarv

Kommunicering på sociala medier är ett kulturarv. Att spara sin Facebooksida till eftervärlden är inte bara praktiskt. Dels är det roligt att se vad som skett på era digitala plattformar genom tiderna, dels kan arkivet över de sociala medierna användas som inspiration till “History marketing”, marknadsföring i form av historiskt tidstypiska kampanjsidor.

Rättsäkerhet

Ur juridisk synvinkel behövs säkra arkivkopior med garanterad autenticitet. Med hjälp av ett säkert bevarat arkiv kan exakt kommunicerad information, reklam och andra meddelanden påvisas.

Lagkrav

Enligt Sveriges grundlag ska alla allmänna handlingar som är inkomna till eller upprättade hos en myndighet bevaras.

Varje myndighet har därmed ansvar för bevarandet och tillgängliggörandet av sin kommunicering enligt 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området