Konsulter för IT-säkerhet 

Våra konsulter kan ge er det tekniska stödet ni behöver kring er IT- och informationssäkerhet. Med stor bredd på kompetenser kan ArkivIT:s konsulter tillgodose alla era behov på området.

IT-säkerhet i digitaliseringsresan

Är ni mitt i en digital transformation och behöver hjälp och stöd i arbetet med IT-säkerhet längs vägen?

Informationssäkerhet

Vi kan erbjuda bland annat följande:

  • Rådgivning kring dataskydd
  • Teknisk kravställning på utrustning och säkerhetsnivåer
  • Införande av skalskydd till exempel brandväggar
  • Identifiera hot och svagheter
  • Säkerhetstopologi
  • Riskanalyser
  • Teknisk dokumentation
Struktur

Låt oss hjälpa er

Digitaliseringen, med snabb tillväxt av molntjänster och en ökning av attacker riktade såväl offentlig som privat verksamhet kräver allt mer av IT- och informationssäkerhetsarbetet.

Våra konsulter kan stödja er i alla delar av arbetet, i alltifrån införande av regelefterlevnad, riskhantering, kravställning, informationssäkerhet och teknisk säkerhet.

Vi är väldigt måna om att organisationen känner sig både trygga och delaktiga i processen. Våra konsulter arbetar utefter etablerade modeller, ramverk och standarder.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området