Systemavställning

Vid systemavställning använder vi en väl beprövad och egenutvecklad metod. Arbetet utförs av ett kompetensteam bestående av erfarna arkivarier och e-arkiv-experter. Typiska moment är arbete med systemdokumentation, gallringsutredning, bevarandeplan, informationsvärdering, kartläggning av systemets information samt datauttag och inleverans till e-arkiv.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området