Webbarkivering

Bevara historiken på era webbsidor, intranät och andra digitala kanaler.

– Få ett webbarkiv som är surfbart, lättillgängligt, långtidsbevarat och mjukvaruoberoende.

Engångsarkivering eller löpande arkivering

ArkivIT är experter på arkiv och digital informationshantering och kan erbjuda både engångsarkivering av en specifik webbplats, intranät eller dylikt samt löpande arkivering av befintliga webbsidor. 

Surfbara webbsidor med bibehållet utseende

Arkivet kan öppnas i en vanlig webbläsare och länkarna justeras så att webbplatsen blir surfbar även offline, med bibehållen struktur och funktionalitet. Grafik i form av bilder, typsnitt och andra grafiska element samt dokument och andra resursfiler följer också med i exporten – allt för att webbplatsen ska se ut och fungera precis som den gjorde när den var aktiv.

Lätthanterligt format anpassat för långtidsbevarande

Det levererade webbarkivet består av filer i arkivbeständiga format så som t.ex. HTML, PDF/A och JPEG. Vanligtvis packade i zip-format eller om så önskas i Warc-format. Webbarkivet kan sedan enkelt och smidigt lagras i ert e-arkiv eller på annat digitalt medium. Filerna är mjukvaruoberoende och arkivbeständiga.

ArkivIT:s webbarkiveringstjänst följer Riksarkivets eller relevant arkivmyndighets föreskrifter men anpassas ofta även till andra arkivmyndigheters föreskrifter och riktlinjer. Vi arbetar ständigt med omvärldsbevakning och utveckling av de tjänster vi erbjuder.

Varför webbarkivering?

Genom att arkivera era webbplatser kan ni spara in kostnader för drift och licenser på inaktuella webbplatser, men fortfarande ha dem tillgängliga vid behov.

Verksamhetsbehov

Att kunna se historisk kommunikation och på så vis slippa uppfinna hjulet igen eller lära sig av tidigare erfarenheter kan vara väldigt praktiskt.

Se alla texter, grafik, webbplatsens layout och dylikt precis så som det kommunicerades vid den valda tidpunkten för arkiveringen.

Kulturarv

Webbplatser är också ett kulturarv! Att spara sitt webbarkiv till eftervärlden och er framtida organisation är inte bara praktiskt. Dels är det roligt att se vad som skett på era digitala plattformar genom tiderna och dels kan webbarkiv med fördel användas som inspiration till “History marketing”, vilket är marknadsföring i form av historiskt tidstypiska kampanjsidor.

Rättsäkerhet

Ur juridisk synvinkel behövs säkra arkivkopior med garanterad autenticitet.

Med hjälp av ett säkert bevarad webbarkiv kan exakt kommunicerad information, reklam och andra meddelanden påvisas.

Lagkrav

Enligt Sveriges grundlag ska alla allmänna handlingar som är inkomna till eller upprättade hos en myndighet bevaras. Varje myndighet har därmed ansvar för bevarandet och tillgängliggörandet av sin/sina webbplatser enligt 2 kap Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen.

För att möjliggöra ett digitalt långtidsbevarande måste hänsyn tas till bland annat nya tekniska format och lagringsstrukturer.

Vad ingår?

Standardutförande av webbarkivering

Webben och ingående filer laddas ned och konverteras till bevarandeformat. Filer som är i text-format (t.ex. txt, HTM/HTML, XML, CSS, JS) konverteras inte utan behålls i ursprungsformatet då detta redan lever upp till bevarandekrav och dessutom är essentiellt för att kunna behålla webbplatsens funktionalitet. Kontorsdokument eller mediafiler som redan är i bevarandeformat (t.ex. PDF/A, TIFF, JPEG, PNG, MP3, MP4) konverteras inte utan behålls i ursprungsformat om de inte ska gallras.

Efter konvertering till bevarandeformat pekas eventuella länkar om som ändrats i samband med förändrade filnamn. Webben dokumenteras med ifylld metadatabilaga enligt Riksarkivets eller för er relevant arkivmyndighets instruktioner samt med tillhörande dokumentation (se bl.a. detta exempel från Riksarkivet).

Webbplatsen överlämnas paketerad, dokumenterad och färdigställd till er, eller om överenskommet direkt till ert arkiv.

IT-lösningar
Filformat i originalKonverteras till
Kontorsdokument (t.ex. DOC, DOCX, DOT,
DOTX, XLS, XLSX, XLT, XLTX, PPT, PPTX,
POT, POTX, ODT, ODS, ODP, PDF)
PDF/A
PDFPDF/A
Bildfiler (t.ex. GIF, BMP)JPEG, PNG

Vad kostar det?

Vi kan hjälpa er

Fast pris

ArkivIT erbjuder en kostnadseffektiv standardlösning för webbarkivering till fast pris, en lösning som passar de allra flesta webbplatser.

Om en webbplats är särskilt omfattande och komplex hanterar vi även detta samt lämnar ett tydligt kostnadsförslag för er att ta ställning till. Önskar ni teckna avtal för löpande arkivering innebär det ofta en lägre kostnad för er.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området