Användarvillkor för Facebook-applikation

  • Generellt gäller ArkivIT:s allmänna villkor.
  • Den som köper tjänsten att via ArkivIT:s applikation arkivera sin Facebook-sida är ansvarig för att sidan är upprättad enligt Facebooks användarvillkor.
  • ArkivIT gör ingen granskning av sidans innehåll vid arkivering av Facebook-sidan. ArkivIT tar inte ansvar för det som publicerats på sidan utan detta ansvar ligger på Facebook-sidans ägare.
  • Ägaren av Facebook-sidan är ansvarig för att informera användare av sidan att det som skrivs på sidan kommer att arkiveras och tillgängliggöras i enlighet med Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kapitlet och arkivlagen (1990:782).
  • ArkivIT:s applikation skall endast användas till att bevara information som enligt svensk lag omfattas av Tryckfrihetsförordningen.
  • ArkivIT behåller ingen information vid projektavslut. Hämtad information levereras till användare av tjänsten och raderas därefter från ArkivIT:s lagringsytor.
  • ArkivIT förbinder sig att följa Facebooks användarvillkor och villkor för granskning av applikationer.
  • ArkivIT ansvarar inte för att Facebook ändrar villkoren för tillgång till information. Om Facebook förändrar förutsättningarna på ett sådant sätt att applikationen inte längre fungerar ska ArkivIT underrätta aktuell kund inom skälig tid efter att det kommit till ArkivIT:s kännedom. En sådan förändring kan innebära att uppdraget avbryts.
Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.