Artiklar

Våra konsulter är experter inom bland annat arkiv- och informationshantering, informationssäkerhet och IT-lösningar. Här får du ta del av deras kunskap samt kunskap från de externa skribenter som AIT haft genom åren.

Nästa nummer

Tema: Källmaterial
Utgivning: 11 september 2024

Trygg informationshantering av Tobias Ander

God informationssäkerhet handlar inte bara om att skydda verksamhetens tillgångar med hjälp av teknik. Det handlar lika mycket om att utveckla rutiner, processer och…

Tankar kring informationssäkerhet i allmänhet och Teams i synnerlighet av Leif “Peppe” Pettersson

Microsoft Teams en mardröm ur ett informationsstyrningsperspektiv . Efter att länge ha upparbetat kunskap och kompetens   för att säkerställa organisationers informationshantering slås allt detta…

Skärpta regler om informationssäkerhet för handlingar som rör Sveriges säkerhet av Kim Hakkarainen

Hantering av och skydd för elektronisk information ges stor uppmärksamhet. Det är inte konstigt med tanke på samhällets beroende av it, digitaliseringen och ständigt…

Infosäkkollen – en termometer för informationssäkerhetsarbete av Mats Österlund

Som en följd av de senaste årens försämrade säkerhetsläge i omvärlden och en enorm ökning i antal attacker från cyberkriminella har lagstiftningen inom informationssäkerhetsområdet…

Lagen, informationssäkerheten och arkivarien av Martina Engsjö- Lindgren

Vad får en arkivarie att byta sida och gå över till informationssäkerhetslaget? Är det ett omvälvande byte av värdegrund? Är det ett akut behov…

Inom räckhåll eller i molnet? Tre yrkesperspektiv på informationslagring  av Andrew Tutt- Wixner

När vi navigerar genom den digitala transformationens virvlar, ställs vi inför en avgörande fråga: Var ska vi förvara vår mest värdefulla tillgång – informationen?…